Transparentní a přehledné informace ESG

Připravujeme
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Webinář

Typ produktu
Školení

Datum
13.12.2023

Každý měsíc přibude na naší planetě se zohledněním zemřelých cca 5 milionů obyvatel. Toto číslo odpovídá měsíčnímu přírůstku nově vyrobených aut. Jízdních kol se vyrobí cca 10 milionů a počítačů 50 milionů za měsíc. V den konání webináře bude chybět 18 dnů do konce roku 2023 a lze předpokládat, že za tento rok vypustíme do ovzduší naší Země zhruba 30 miliard tun CO2, spotřebujeme 17 kvadrilionů litrů pitné vody (1715) – přitom 1/10 lidí nemá k pitné vodě přístup. Každý den spotřebujeme 464 milionů MWh energie, z toho 85 % z neobnovitelných zdrojů. Neuvěřitelný objem sbíraných, zpracovávaných a ukládaných dat plní každou vteřinu úložiště všeho druhu počínaje skladnými flash disky, servery, až po cloudy. Kolik stojí sběr, ukládání, zpracování, šifrování, udržování dat? Kolik z nich je využitelných a vytěžíme z nich informace? Kolik z nich má smysl pro environmentální a sociální řízení? Dokážeme při zpracovávání zpráv o udržitelnosti získat více než vynaložíme?

Komu je určen:

Problematika udržitelnosti se týká nás všech, reporting o ní manažerů, statutárů, vlastníků, ekonomů, techniků, právníků, finančních expertů, účetních metodiků a profesionálů, daňových poradců, auditorů, podnikatelů a pracovníků ve veřejném sektoru

Obsah webináře:

 • Vymezení ESG (Environmental, Social, Governance) – zvýšení informačních požadavků ze strany uživatelů
 • Legislativní rámce – z čeho plynou povinnosti
 • Vymezení firem v oblasti ESG – komu jsou povinnosti uloženy
 • Cíl ESG – na co informační systém míří
 • Faktory, zásady, plány a strategie ESG
 • Rizika a příležitosti podniků v oblasti ESG
 • Struktura a druhy informací
 • Získávání, sběr a zpracování dat a používaná metodologie
 • Analýzy ESG v jednotlivých informačních linkách
 • Nefinanční výkaznictví (Standardy EFRAG)
 • Propojení mezi finančními a nefinančními výkazy
 • Podávání zpráv o udržitelnosti
 • Audity ESG
 • ESG reporting
 • Zveřejňování informací

Lektorka:

doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Specializuje se na metodickou činnost (tvorba účetních systémů konkrétních účetních jednotek a jejich skupin, vytvoření a nastavení vnitřních finančních a účetních pravidel ve vazbě na daňový systém, aplikace účetních metod, stanovení konkrétních účetních postupů), poradenskou činnost pro výše uvedené subjekty v oblasti financí, účetnictví a daní ve vazbě na věcně právní předpisy, audit účetních závěrek ve smyslu zákona o účetnictví, zákona o auditorech, zákona o obchodních korporacích a právní úpravy pro vybrané účetní jednotky a neziskové nestátní organizace, dále na ostatní auditorskou činnost (forézní audit, due diligence, čerpání dotací), firemní transformace, insolvenční řízení, lektorskou i publikační činnost (nejen články, ale i mnoho odborných publikací).

Cena zahrnuje:

 • Kurzovné
 • Podkladové materiály
 • Záznam webináře
 • Zájemcům vytvoříme elektronický certifikát potvrzující absolvování webináře

Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.


Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ na adrese obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.