Novinka

Veřejnoprávní milostivé léto v širším kontextu exekučního práva (WEBINÁŘ)

ONLINE - Microsoft Teams
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Přednášející

Typ akce
Webinář

Typ produktu
Školení

Datum
04.11.2021

Místo konání
ONLINE - Microsoft Teams

Účastníci webináře budou seznámeni se všemi aspekty nového institutu exekučního práva, kterým je veřejnoprávní milostivé léto. Jeho účinnost je ke dni 28. 10. 2021. Zavedením tohoto institutu do českého právní řádu dojde k významnému beneficiu na příslušenství pohledávky, budou-li v exekučních řízeních splněny obecně následující podmínky: oprávněným je veřejnoprávní subjekt a povinný uhradil jistinu a náklady exekuce ve výši 750 Kč a příslušné sazby daně z přidané hodnoty.  Na druhé straně je nutné si uvědomit, že do značné míry bude ovlivněna vymahatelnost práva. Cela problematika, která je novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu zákonem. č. 286/2021 Sb., bude podrobně vyložena a okomentována. Budou vymezena všechna specifika včetně podmínek, za nichž lze naplnit sledovaný záměr této úpravy – osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahující zaplacenou jistinu v exekučním řízení a zastavení exekuce. Lektor představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy.

Pro koho je webinář určen:

pro všechny účastníky exekučního řízení (zejména veřejnoprávní oprávněné – zdravotní pojišťovny, města, obce, dobrovolné svazky obcí, Český rozhlas, Česká televize, státní podniky, národní podniky), exekutory, advokáty, soudce a neziskové organizace.

Obsah:

 • Právní úprava
 • Základní právní předpoklady veřejnoprávního milostivého léta
 • Subjekty
 • Podmínky úhrady jistiny a nákladů exekuce
 • Zápočet v režimu veřejnoprávního milostivého léta (včetně započítávání výtěžku pohledem judikatury)
 • Výše nákladů exekuce u veřejnoprávního milostivého léta
 • Příkaz k úhradě nákladů exekuce a veřejnoprávní milostivé léto
 • Dosud vymožené a (ne)vyplacené plnění
 • Použití nevyplaceného plnění
 • Osvobození od placení a osvobození dalších subjektů
 • Zánik vymáhaného příslušenství
 • Spory při naplnění podmínek

Časová dotace webináře: 60 minut + prostor na Vaše dotazy

10:00 - 11:30

Lektor:

JUDr. Ing. Martin Štika

Lektor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem monografie Exekuce v praxi (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.), která byla vydána v dubnu 2021.  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid (obojí vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Cena:

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

Cena zahrnuje:

 • kurzovné
 • záznam webináře
 • materiály k prezentaci

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.

Storno podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně na adrese obchod@wolterskluwer.cz. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.