Novinka

11. odborná konference k pracovnímu právu

Praha 9 - Clarion Congress Hotel Prague
Pouze ZÁZNAM konference
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Typ produktu
Školení

Datum
17.06.2022

Místo konání
Praha 9 - Clarion Congress Hotel Prague

Místo konání
Pouze ZÁZNAM konference

Vyslyšeli jsme Vaše prosby a rozhodli se Vám konferenci zprostředkovat také ze záznamu. Konference se tak můžete zúčastnit prezenčně nebo si můžete zakoupit záznam konference a podívat na jednotlivé příspěvky kdykoliv z pohodlí Vašeho domova. V případě zakoupení záznamu konference nevzniká nárok na účast na konferenci. Záznam Vám bude zpřístupněn do 7 pracovních dní po konání akce ve Vaší klientské zóně na našem eshopu.

Tradiční místo setkání a výměny názorů personalistů, právníků pracovního práva a široké odborné veřejnosti

Hlavní témata konference:

 1. Novinky z MPSV  (Mgr. Taťána Zelená)
  • Plán novelizací zákoníku práce pro rok 2022 a 2023

 2. Pracovní doba (JUDr. Bořivoj Šubrt)
  • Hlavní omyly a chyby zaměstnavatelů
  • Nepoužitelnost plánovacího kalendáře u nerovnoměrného rozvržení prac. doby
  • Způsoby rozvržení
  • Práce přesčas, její posuzování a placení, resp. náhradní volno

 3. Překážky v práci (JUDr. Zdeněk Hejhal)
  • Důležité osobní překážky
  • Překážky v práci z důvodu veřejného zájmu
  • Jiné úkony v obecném zájmu s přihlédnutím k výkonu činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže včetně příslušejícího pracovního volna s akcí pro děti a mládež

 4. Judikatura Nejvyššího soudu ČR (JUDr. Pavel Malý)
  • Stěžejní rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu ČR v oblasti pracovní doby a překážek v práci

 5. Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti (Mgr. Aleš Kalvoda)
  • Aktuální kontrolní úkoly SUIP  
  • Podněty směřující k problematice překážek v práci a pracovní době 
  • Nejčastěji kontrolou zjištěná porušení právních předpisů vztahující se k překážkám v práci a pracovní době

Přednášející:

Mgr. Taťána Zelená - vedoucí oddělení pracovněprávního v odboru pracovněprávní legislativy MPSV. V rámci šesti let strávených na MPSV se podílela na přípravě posledních novel zákoníku práce. V minulém roce absolvovala čtyřměsíční pracovní stáž v Evropské komisi.

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů)

JUDr. Zdeněk Hejhal, Ředitel personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky. Dlouhá léta působil při MPSV jako vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy, kde se spolupodílel se na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisů. 

JUDr. Pavel Malý, soudce Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na pracovněprávní spory

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Časová dotace konference

9.00 až 15. 00 hodin

 • kurzovné
 • dárek*
 • občerstvení*
 • podkladové materiály
 • psací pomůcky*
 • aktuální čísla časopisů nakladatelství Wolters Kluwer*
 • slevy na vybrané publikace
 • certifikát ze školení - elektronicky po konferenci
 • záznam konference

* vztahuje se pouze na účastníky prezenční formy konference

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

V případě zakoupení prezenční účasti na konferenci a následném změnění objednávky na záznam konference, nevzniká nárok na vrácení rozdílu ceny.