Bezpečnost a hygiena práce


Vydavatel

Typ produktu
Online

Bezpečnost a hygiena práce – spolehlivé, aktuální a praktické informace z oblasti BOZP a PO

Komu je služba určena?

Služba Bezpečnost a hygiena práce je určena všem odborníkům, zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pravidelně své uživatele informuje o technických normách, nařízeních vlády, vyhláškách a dalších závazných předpisech v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

Obsahová náplň je určena nejen osobám zodpovědným za prevenci rizik, ale rovněž personalistům, manažerům, podnikatelům i pracovníkům státní správy a odborů.

Co předplatné této komplexní služby obsahuje?

 • tištěný časopis Bezpečnost a hygiena práce
 • přístup do sekce BOZP na odborném portálu www.praceamzda.cz
 • bezplatný poradenský servis


Odborný časopis Bezpečnost a hygiena práce


se věnuje se nejčastějším problémům z oblasti BOZP, pracovnělékařských služeb, inspekce práce, pracovního práva a technických norem. Kromě ryze odborných statí jsou na stránkách rozebírány i velmi praktické otázky: úrazy, které se staly, včetně citace porušených nařízení, odpovědi na dotazy, s nimiž se čtenáři na redakci obracejí.
Široký okruh renomovaných autorů - odborníků z oblasti BOZP je zárukou vysoké obsahové úrovně a již po mnoho let je nepostradatelnou pomůckou bezpečnostních techniků.

Vychází 12x ročně (letní dvojčíslo) v rozsahu minimálně 32 stran.

V rámci předplatného služby Bezpečnost a hygiena práce máte zároveň přístup do sekce BOZP na odborném portálu Práce a mzda (www.praceamzda.cz), se kterým získáte:

Možnost položit 3 dotazy ročně v sekci Otázky a odpovědi

 • Jako předplatitel portálu Práce a mzda máte možnost se poradit s odborníkem a položit mu určitý počet dotazů z pracovněprávní oblasti a BOZP dle Vašeho předplatného. Odpověď na dotaz dostanete do 14 dní.

Právní předpisy

 • Plné znění právních předpisů, které se týkají pracovněprávní oblasti a BOZP. Zároveň se můžete podívat na platnost právního předpisu k určitému datu. V rámci časových řezů je zaznamenán kompletní vývoj právního předpisu.

Otázky a odpovědi

 • Nejčastěji pokládané dotazy z pracovněprávní oblasti a BOZP, které jsou zodpovězené předními odborníky. V Otázkách a odpovědích můžete jednoduše vyhledávat a nalézt tak odpověď na Váš konkrétní problém, který řešil již někdo před Vámi.

Novinky z oblasti pracovního práva a BOZP

 • V rámci portálu Práce a mzda Vás budeme informovat o nejdůležitějších změnách, které se dějí v pracovněprávní oblasti a BOZP.

Výkladové články k problematice BOZP

 • Výklady z oblasti BOZP, které pro Vás zpracovali přední odborníci této oblasti. Výkladové články zahrnují nejen konkrétní články k problematice, ale i stanoviska inspekce práce, výzkumného ústavu bezpečnosti práce a dalších, komentovanou judikaturu a BOZP pro personalisty.

Karty BOZP

 • Karta BOZP pro vybrané profese. Každý měsíc je podrobně zpracována jedna profese s podrobnou charakteristikou, kvalifikačními požadavky, rizikovými faktory, vyznačením ohrožených částí těla a doporučením OOPP. Součástí jsou rovněž pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.

Online archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce

 • Přehled všech článků, který vyšly v časopisu Bezpečnost a hygiena práce. Články jsou přehledně řazeny dle jednotlivých vydání a stran.

Časopis Bezpečnost a hygiena práce ke stažení v PDF

 • Tradiční odborný měsíčník Bezpečnost a hygiena práce ke stažení v pdf. Lze si ho jednoduše stáhnout a číst i ve Vaší čtečce.


Základní cena předplatného na 12 měsíců je 2 045 Kč bez DPH (2 474 Kč včetně DPH).

Objednat >>