12. konference k pracovnímu právu

Praha 9 - Clarion Congress Hotel Prague
Pouze ZÁZNAM konference
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Galerie


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Typ produktu
Školení

Datum
13.06.2023

Datum
13.06.2023

Místo konání
Praha 9 - Clarion Congress Hotel Prague

Místo konání
Pouze ZÁZNAM konference

Srdečně vás zveme na 12. odbornou konferenci k pracovnímu právu, jejíž hlavním tématem budou novely zákoníku práce 2023.

Využijte výrazných množstevních slev!

 • od 2 účastníků sleva 30 % (cena za jednoho účastníka - 3 843 Kč)
 • od 3 účastníků sleva 40 % (cena za jednoho účastníka - 3 294 Kč)

Jedinou podmínkou je, že sleva platí v rámci jedné objednávky, není možné postupně přidávat kolegy a žádat dodatečně slevu.

Obsah:

 • Transpoziční novela zákoníku práce – regulace dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a infomační povinnost

  • Nárok na dovolenou pro zaměstnance na DPP a DPČ
  • Nová povinnost rozvrhnout pracovní dobu u DPP a DPČ
  • Poskytování dob odpočinku, příplatků a pracovního volna při překážkách v práci
  • Změny v souvislosti se směrnicí EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
  • Nové podmínky pro žádost o rodičovskou dovolenou
  • Nároková žádost rodičů o kratší pracovní dobu; žádost o homeoffice a povinnost zaměstnavatele odpovědět
  • Posílení informační povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům
 • Pracovní podmínky, práce na dálku 
  • Změny v žádosti osob pečujících o děti či závislé osoby nebo těhotných o kratší pracovní dobu nebo o její jinou vhodnou úpravu či o práci z jiného místa
  • Práce na dálku a dohoda o ni
  • Úhrada nákladů při výkonu práce na dálku
  • Rozdíly v pracovních podmínkách u tzv. home office oproti stávajícímu stavu
  • Změny v žádosti o rodičovskou dovolenou
 • Elektronizace a doručování pracovněprávní dokumentů v novele zákoníku práce

  • Jaké dokumenty bude nadále nutné složitě doručovat?
  • Nová hierarchie způsobů doručování
  • Elektronické doručování ze strany zaměstnavatele i zaměstnance
  • Elektronické uzavírání důležitých pracovněprávních dokumentů včetně komentáře k jednotlivým typům elektronických podpisů
 • Agenturní zaměstnávání

  • Redefinice nelegální práce (zákon o zaměstnanosti)
  • Úprava podmínek k vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce, zejména kauce a bezdlužnost (zákon o zaměstnanosti)
  • Úprava podmínek odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání (zákon o zaměstnanosti)
  • Úprava podmínek činnosti agentur práce (§ 307b odst. 2 a § 307c zákoníku práce)
 • Inspekce práce a nové či změněné skutkové podstaty přestupků 
  • Změny jednotlivých skutkových podstat přestupků v zákoně o inspekci práce a dosavadní praxe správního trestání
  • Podněty a zjištěná porušení právních předpisů vztahující se k vybraným problémům zákoníku práce, která jsou předmětem novely (dohody mimo pracovní poměr, doručování, informační povinnosti zaměstnavatele)

Program

9.00-9.10 Zahájení konference  

9.10-10.20

Transpoziční novela zákoníku práce – regulace dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a infomační povinnost

Mgr. Taťána Zelená

Vedoucí oddělení pracovněprávního (odbor pracovněprávní legislativy MPSV). Spoluautorka transpoziční novely zákoníku práce. 

10.20-10.30

Coffee break

 

10.30-11.45

Pracovní podmínky, práce na dálku

JUDr. Bořivoj Šubrt

Předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

11.45-12.15 Oběd  
12.15-13.30 Elektronizace pracovněprávních dokumentů a doručování

JUDr. Bc. Michal Peškar

Advokát, partner v AK Randl Partners

13.30.-13.50

Agenturní zaměstnávání

JUDr. Petr Seidl

vedoucí oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání na MPSV

14.50-15.00 Coffee break  
15.00-16.15 Inspekce práce a nové či změněné skutkové podstaty přestupků 

Mgr. Aleš Kalvoda

vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

16.15-16.30 Konec konference  

 

Konferencí vás v roli moderátorky provede JUDr. Tereza Erényi, LL.M., advokát, PRK Partners.

Přednášející:

Mgr. Taťána Zelená - vedoucí oddělení pracovněprávního v odboru pracovněprávní legislativy MPSV. V rámci šesti let strávených na MPSV se podílela na přípravě posledních novel zákoníku práce. V minulém roce absolvovala čtyřměsíční pracovní stáž v Evropské komisi.

JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů)

JUDr. Bc. Michal Peškar, advokát, partner, Randl Partners

JUDr. Petr Seidl vedoucí  Oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání na MPSV

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Časová dotace konference

7 hodin

 • podkladové materiály
 • kurzovné
 • občerstvení*
 • dárek*
 • záznam - do 7 pracovních dní po konání konference
 • certifikát o absolvování konference - elektronicky do 7 pracovních dní po konání konference

* platí pouze pro účastníky prezenční formy konference

Dárek

Všichni účatsníci prezenční formy konference dostanou bezdrátovou nabíječku YIPPIE pro chytré telefony.

 

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

V případě změny objednávky z prezenční formy na záznam, nevzniká účastníkovi nárok na dorovnání ceny. 

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.