12. Konference k pracovnímu právu (ZÁZNAM)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ produktu
Online

Obsah:

 • Transpoziční novela zákoníku práce – regulace dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a infomační povinnost

  • Nárok na dovolenou pro zaměstnance na DPP a DPČ
  • Nová povinnost rozvrhnout pracovní dobu u DPP a DPČ
  • Poskytování dob odpočinku, příplatků a pracovního volna při překážkách v práci
  • Změny v souvislosti se směrnicí EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
  • Nové podmínky pro žádost o rodičovskou dovolenou
  • Nároková žádost rodičů o kratší pracovní dobu; žádost o homeoffice a povinnost zaměstnavatele odpovědět
  • Posílení informační povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům
 • Pracovní podmínky, práce na dálku 
  • Změny v žádosti osob pečujících o děti či závislé osoby nebo těhotných o kratší pracovní dobu nebo o její jinou vhodnou úpravu či o práci z jiného místa
  • Práce na dálku a dohoda o ni
  • Úhrada nákladů při výkonu práce na dálku
  • Rozdíly v pracovních podmínkách u tzv. home office oproti stávajícímu stavu
  • Změny v žádosti o rodičovskou dovolenou
 • Elektronizace a doručování pracovněprávní dokumentů v novele zákoníku práce

  • Jaké dokumenty bude nadále nutné složitě doručovat?
  • Nová hierarchie způsobů doručování
  • Elektronické doručování ze strany zaměstnavatele i zaměstnance
  • Elektronické uzavírání důležitých pracovněprávních dokumentů včetně komentáře k jednotlivým typům elektronických podpisů
 • Agenturní zaměstnávání

  • Redefinice nelegální práce (zákon o zaměstnanosti)
  • Úprava podmínek k vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce, zejména kauce a bezdlužnost (zákon o zaměstnanosti)
  • Úprava podmínek odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání (zákon o zaměstnanosti)
  • Úprava podmínek činnosti agentur práce (§ 307b odst. 2 a § 307c zákoníku práce)
 • Inspekce práce a nové či změněné skutkové podstaty přestupků 
  • Změny jednotlivých skutkových podstat přestupků v zákoně o inspekci práce a dosavadní praxe správního trestání
  • Podněty a zjištěná porušení právních předpisů vztahující se k vybraným problémům zákoníku práce, která jsou předmětem novely (dohody mimo pracovní poměr, doručování, informační povinnosti zaměstnavatele)

Konferencí vás v roli moderátorky provede JUDr. Tereza Erényi, LL.M., advokát, PRK Partners.

Přednášející:

Mgr. Taťána Zelená - vedoucí oddělení pracovněprávního v odboru pracovněprávní legislativy MPSV. V rámci šesti let strávených na MPSV se podílela na přípravě posledních novel zákoníku práce. V minulém roce absolvovala čtyřměsíční pracovní stáž v Evropské komisi.

JUDr. Tereza Erényi, LL.M., advokát, PRK Partners

JUDr. Bc. Michal Peškar, advokát, partner, Randl Partners

JUDr. Petr Seidl vedoucí  Oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání na MPSV

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Časová dotace konference

7 hodin

 • podkladové materiály
 • záznam 

 

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.