13. Konference k pracovnímu právu

Prodej ukončen
Prodej ukončen
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Typ produktu
Školení

Datum
20.06.2024

Datum
20.06.2024

Místo konání
Praha, Novotného lávka 200/5

Místo konání
ONLINE - Microsoft Teams

Srdečně vás zveme na úspěšnou Konferenci k pracovnímu právu, kterou již 13. rokem pořádají společnost Wolters Kluwer ČR a AKV. 

Náplní konference budou především připravované novely zákoníku práce. Ať už se jedná o takzvanou Flexibilní novelu či další Transpoziční novelu. Obsahem jednotlivých příspěvků mimo to budou také chystané významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb či agenturního zaměstnávání. Ani letos nemohou chybět aktuální poznatky z činnosti inspekce práce. Zcela novým tématem konference, které však každým dnem nabývá na stále větší důležitosti, je využití či regulace umělé inteligence v pracovněprávních vztazích. Velký prostor bude již tradičně věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Využijte výrazných množstevních slev!

  • od 2 účastníků sleva 30 % (cena za jednoho účastníka - 3 843 Kč)*
  • od 3 účastníků sleva 40 % (cena za jednoho účastníka - 3 294 Kč)*

Jedinou podmínkou je, že sleva platí v rámci jedné objednávky, není možné postupně přidávat kolegy a žádat dodatečně slevu.

Časová dotace konference

7 hodin

Obsah

Flexibilní novela zákoníku práce 2024 - Mgr. Taťána Zelená

-        připravované změny, záměr Ministerstva práce a sociálních věcí

Transpoziční novela zákoníku práce 2024 - prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

-        nový valorizační mechanismus pro stanovení minimální mzdy (koeficient pro její automatické stanovení)

-        nové vymezení ztíženého pracovního prostředí (pro účely poskytování příplatku)

-        posílení kolektivního vyjednávání, pluralita odborů

 Pracovnělékařské služby - Mgr. Matyáš Fošum

-        změny v PLS

-        plánované zrušení některých vstupních prohlídek

Aktuální poznatky z činnosti inspekce práce - Mgr. Aleš Kalvoda

-        kontroly odměňování

-        nelegální zprostředkování

-        změny v agenturním zaměstnávání a jejich implementace

Umělá inteligence v HR a pracovním právu - JUDr. Bc. Michal Peškar

-        nově schválené nařízení EU - akt o umělé inteligenci

-        co už dnes AI umí a kde nám v HR pomáhá

-        opravdu se jedná o pomoc, nebo to je spíš právní problém?

Konferencí vás v roli moderátorky provede JUDr. Tereza Erényi, LL.M., advokát, PRK Partners.

Program

9.00-9.10 Zahájení konference  
9.10-10.20

Flexibilní novela zákoníku práce 2024

Mgr. Taťána Zelená
10.20-10.40 Coffee break  
10.40-11.55

Transpoziční novela zákoníku práce 2024

Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
11.55-12.35 Oběd  
12.35-13.45

Pracovnělékařské služby

Mgr. Matyáš Fošum
13.45-14.45

Umělá inteligence v HR a pracovním právu

JUDr. Bc. Michal Peškar
14.45-15.05 Coffee break  
 15.05-16.15 Inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda
 16.15-16.25  Konec konference  

 

Přednášející

Mgr. Taťána Zelená, vedoucí oddělení pracovněprávního (odbor pracovněprávní legislativy MPSV). Spoluautorka transpoziční novely zákoníku práce.

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Specialista na pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a služební vztahy. Působí jako profesor katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Je členem Legislativní rady vlády. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo.

JUDr. Bc. Michal Peškaradvokát, partner, Randl Partners, předseda AKV

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Mgr. Matyáš Fošum, vedoucí odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, tajemník poradního sboru hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR a hlavní hygieničky České republiky, člen pracovní skupiny MZ ČR pro koordinaci spolupráce s OECD

Partner konference:

 

  • podkladové materiály
  • kurzovné
  • občerstvení*
  • dárek*
  • záznam - do 7 pracovních dní po konání konference
  • certifikát o absolvování konference - elektronicky do 7 pracovních dní po konání konference

* platí pouze pro účastníky prezenční formy konference

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně 

zakaznicke@wolterskluwer.cz.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

V případě změny objednávky z prezenční formy na záznam, nevzniká účastníkovi nárok na dorovnání ceny. 

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.