Balíček webinářů k novému zákona o Účetnictví

Připravujeme
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
14.10.2024

Místo konání
ONLINE - Microsoft Teams

Záleží nám na tom, abychom vám mohli na webinářích dát k novele zákona o Účetnictví relevantní informace. Proto bedlivě sledujeme vývoj práce na novele a podle toho určíme termíny webinářů. 

S novelou zákona o účetnictví nás čeká pořádná dávka změn. Zatímco původní zákon obsahuje 40 paragrafů, návrh nového zákona jich čítá 172! Nenechte si proto ujít náš seriál webinářů během kterých se dozvíte vše podstatné.

Komu je webinář určen:

Daňoví a účetní specialisté, ekonomové firem

Obsah:

1. blok - Úvod k nové účetní legislativě a její koncepci

Termín: bude upřesněn dle vývoje zpracování Novely zákona o účetnictví (předpokládaný termín jaro 2024)

 • význam nového zákona o účetnictví a proces jeho tvorby
 • nové uspořádání účetních předpisů 
 • systematika nového zákona o účetnictví
 • koncepční rámec účetního výkaznictví
 • účetní jednotky, jejich kategorizace a provázanost na nově nastavené účetní postupy

Webinář si můžete koupit také samostatně ZDE.

2. blok (3 hod) - Vedení účetnictví, účetní období, použití IFRS a návaznosti do oblasti daní

Termín: bude upřesněn dle vývoje zpracování Novely zákona o účetnictví (předpokládaný termín jaro 2024)

 • vedení účetnictví podle českých účetních předpisů
 • účetní záznamy, účetní doklady, účetní zápisy
 • účetní období
 • hotovostní účetnictví
 • použití IFRS v České republice
 • návaznosti do oblastí daní

Webinář si můžete koupit také samostatně ZDE.

3. blok (3 hod) - Oceňování a specifické účetní postupy

Termín: bude upřesněn dle vývoje zpracování Novely zákona o účetnictví (předpokládaný termín jaro 2024)

 • institut funkční měny a měny vykazování
 • prvotní a následné oceňování
 • koncept současné hodnoty
 • nové pojetí kurzových přepočtů
 • dotace / leasing aj. specifické operace

Webinář si můžete koupit také samostatně ZDE.

4. blok (3 hod) - Účetní závěrka, vykazování finančních a nefinančních informací, přestupky a sankce

Termín: bude upřesněn dle vývoje zpracování Novely zákona o účetnictví (předpokládaný termín jaro 2024)

 • účetní závěrka a její druhy
 • ověřování účetní závěrky auditorem
 • inventarizace
 • konsolidovaná účetní závěrka a subjekty konsolidace
 • podnikové přeměny
 • vykazování nefinančních informací
 • přestupky a sankce

Webinář si můžete koupit také samostatně ZDE.

Bohatý prostor na všech webinářích bude věnován také vašim dotazům.

Obsah jednotlivých webinářů bude aktualizován s ohledem na vývoj návrhu zákona o účetnictví tak aby informace, které na webináři zazní byly pro účastníky co možná nejrelevantnější.

Ke všem webinářům budete mít také jejich záznam - můžete si je pustit kdykoliv znovu z pohodlí vašeho domova či kanceláře. 

Informace o lektorech:

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a v letech 2013 až 2021 byl jejím předsedou. Dlouhodobě se věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek, byl účasten řady projektů implementace IFRS a své zkušenosti a poznání přenáší do výkladu a nastavování českých účetních předpisů. Je členem pracovní skupiny MF ČR pro tvorbu nové účetní legislativy a dlouhodobě se aktivně účastní jednání Národní účetní rady, je též (spolu)autorem několika interpretací.

 

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současné době působí jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je daňovým poradcem, zkušebním komisařem a členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Působí jako předseda Etické komise Komory certifikovaných účetních, místopředseda Metodické rady Svazu účetních České republiky a zástupce Svazu účetních v Národní účetní radě.
Od roku 1996 do roku 2018 byl společníkem a jednatelem účetní a poradenské společnosti MIVO s.r.o., v současné době svoji praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o.
Odborně se zaměřuje zejména na vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva, vztah účetnictví a daní a na profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.

Cena zahrnuje:

 • Vstupenka na 4 webináře
 • Záznamy 4 webinářů
 • Podkladové materiály 

Na tuto akci se nevztahují žádné další slevy.

Abychom vám předali ty nejrelevantnejši informace, vyhrazujeme si možnost změny termínu s ohledem na legislativní proces přijetí novely.

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.


Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ na adrese obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.