Žádost na uplatnění práv s ohledem na zpracování osobních údajů

V souladu s pravidly o zpracování a ochraně osobních údajů ve Wolters Kluwer máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je kromě nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním svých osobních údajů. To vše se dozvíte v dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve Wolters Kluwer

V záležitostech souvisejících vašimi právy při zpracování osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím tohoto formuláře, který stačí pouze vyplnit a odeslat.

 


(i) Na zadanou emailovou adresu vám zašleme autorizační kód.


Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména jestliže se jedná o složitý požadavek, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho důvodu vás samozřejmě budeme informovat.

Děkujeme Vám.