ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY - KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
04.10.2023

Díky enormnímu zájmu se nám podařilo konferenci vyprodat tři měsíce před jejím konáním. Jelikož se ale odpolední přednášky budou konat hned v 6 sálech, kapacitu na tyto přednášky ještě máme. Máte-li zájem zúčastnit se alespoň odpoledních přednášek, neváhejte a rezervujte si své místo včas.

Program bude rozdělen do tematických sekcí a vy si bude moci vybrat, na kterou přednášku byste rádi šli, a váš kolega či kolegyně zase může jít na jinou. Poté spolu můžete nově získané informace sdílet.

VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Je doloženo, že pokud chceme pozitivní dopady DVPP do života školy, je důležité, aby se zúčastnilo více účastníků z jedné školy. Jen tak je šance na pozitivní změnu.

Přesně to je důvod, proč jsme se rozhodli výrazně finančně zvýhodnit více účastníků z jedné školy. 

od 2 účastníků sleva 25 % 
od 3 účastníků sleva 40 %
od 4 účastníků sleva 50 %

Jedinou podmínkou je, že sleva platí v rámci jedné objednávky, není možné postupně přidávat kolegy a žádat dodatečně slevu.

Konferenci byla udělena záštita MŠMT.

KDY? 4. října 2023

KDE? Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Pro koho je naše konference tím pravým místem setkávání?

 • Vedení a širší vedení škol všech typů od MŠ po VOŠ včetně ZUŠ (především ale pro ZŠ)
 • Zřizovatele škol
 • Členy koncepčních skupin
 • Vedoucí metodických sdružení
 • Vedoucí předmětových komisí
 • Školní poradenské pracovníky
 • Pedagogy škol mateřských, základních, středních i VOŠ, také základních uměleckých

Program

ODPOLEDNÍ PROGRAM 

Sestavte si program přednášek vašim preferencím na míru!


V rámci odpoledního programu konference poběží souběžně přednášky v následujících sekcích:

1) Pedagogický lídr

Lídrem je ten, kdo dokáže vést druhé, tedy „jít v čele před ostatními“. Pedagogický lídr je vzorem a podporuje učící se kulturu školy. V úvahách o roli ředitele školy je proto otázka pedagogického leadershipu jedním ze zásadních témat. Tématu lídrovství budou ve dvou blocích věnovány čtyři přednášky a dvě diskuse s odborníky. V první části budou prezentovat Monika Puškinová, která se bude věnovat právním základům pedagogického vedení školy, a Jan Voda, který vystoupí s prezentací s názvem Jaký lídr chceme být? Navazovat bude moderovaná diskuse tří hostů na téma: Jak se pozná lídr, který zaměřuje svoji pozornost na pedagogický rozvoj školy, podle čeho se pozná škola, kterou vede lídr? Účast na diskuzi přislíbili pánové Břetislav Svozil, Jan Břížďala a Tomáš Feřtek. 

Ve druhé části odpoledního bloku vystoupí s příspěvky Jiří Šmejkal z Akademie Libchavy na téma 7 inteligencí – což je ucelený koncept rozvoje ředitelů i učitelů, a Kristýna Sovinská za NPI a ŘnŽ, která představí vzdělávací program Ředitel lídr. Následovat bude moderovaná diskuse s hosty, kterými budou pánové Jiří Šmejkal, Petr Jíša a Tomáš Zatloukal. Vystoupí s tématem Efektivní přístupy ve vzdělávání lídrů. Společně budou hledat odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti rozvoje lídrů škol? Jakými formami se ředitel školy může rozvíjet? Čím můžeme podpořit rozvoj ředitele školy?

Moderuje Pavel Škramlík

12.45 - 13.05 Právní základ pedagogického vedení školy Monika Puškinová
13.05 - 13.25 S každým malým krokem se blížíme k cíli Jan Voda
13.25 - 14.25 Diskuse na téma Lídr, pedagogický lídr a škola, kterou vede lídr (moderuje Pavel Škramlík) Břetislav Svozil, Jan Břížďala, Tomáš Feřtek
14:25 -14:35 Coffee break  
14.35 - 14.55 7 inteligencí Jiří Šmejkal
14.55 - 15.15  Vzdělávací program Lídr školy Kristýna Sovinská
15.15 - 16.05 Diskuse na téma. Efektivní přístupy ve vzdělávání lídrů (moderuje Pavel Škramlík) Petr Jíša, Tomáš Zatloukal, Jiří Šmejkal

 

2) Digitální vzdělávání

Podíváme se na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální svět vzdělávání, ale především na ty, které mají dopady a projevy v českých školách. Aktuálním tuzemským tématem jsou revize RVP v oblasti ICT, proto se budeme zabývat modernizací kurikula v době digitální i tím, jak takovou změnu řídi. Velkým tématem bude umělá inteligence a její bezprostřední dopady na výuku učitelů. Chybět nemůže téma kybernetické bezpečnosti a s ní související pomoc státu v podobě konzultantů IT guru, jejichž služby jsou školám poskytovány zdarma.

Moderuje Ondřej Neumajer.

Program sekce Digitální vzdělávání

12:45 - 13:05 Kybernetická bezpečnost žáků, učitelů a školy  Petra Sobková, NÚKIB 
13:05 - 13:25 Podpora sítě IT Guru v rámci NPO 3.1  Petr Polívka, NPI ČR
13:25 - 13:45 Systémové myšlení jako předpoklad společenské změny  Rado Pittner, Ashoka 
13:45 - 14:15

Diskuzní panel 

Modernizace kurikula v době digitální 

Daniela Růžičková, NPI ČR, Jan Kuzebauch, ředitel ZŠ Kraslice, Dukelská ulice; Tomáš Řebíček, Rado Pittner

14:15 -14:35 Coffee Break  
14:35 - 14:55

Etwinning jako digitální nástroj ve výuce

Vlastimil Špinka, ZŠ Václava Havla, Poděbrady, DZS
14:55 - 15:15  

Priority v oblasti digitálního vzdělávání ČR a na evropské úrovni

Martin Úlovec, zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání MŠMT 
15:15 - 15:35  

Česká škola a umělá inteligence (AI) - výsledky výzkumu 

 Kamil Kopecký, UPOL
15:35 - 16:05

Diskuzní panel 

Jak mění AI školní výuku a na co se máme připravit 

 

Eva Nečasová, AI dětem, Pavel Hodál, ZŠ Bakalka, Jan Tyl, analytik a programátor

 

Pusťte si krátké video s garantem sekce Ondřejem Neumajerem, vedoucím oddělení Digitalizace ve vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky.

Video -> 

3) Školní a kariérové poradenství

Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy. Sekce školního poradenství proto nabídne přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i mnohých nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím.

Program sekce Školní a kariérové poradenství

12:45 - 13:05 Záměr MŠMT zrušit klasifikaci v nejnižších ročnících ZŠ  Michal Černý, MŠMT
13:05 - 13:25

Kariérové poradenství z pohledu systému

Silvie Pýchová, Centrum kompetencí
13:25 - 13:45 Kariérový rozvoj v prostředí ZŠ před a po revizi RVP ZV Martin Provazník, ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha
13:45 - 14:15

Využití tandemové výuky pro podporu žáků se vzdělávacími potřebami na počátku školní docházky

Lenka Krejčová, ZŠ Poznávání, s. r. o.

14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55

Je mezi dospívajícími módou hlásit se LGBT+?

Irena Smetáčková a Marcela Macháčková, PedF UK
14:55 - 15:15

Zkušenosti se zaváděním „evidence-based“ programů v ČR

Pavel Dosoudil, CSS Praha
15:15 - 15:35

Program prevence šikany KiVa pro ZŠ

Praktický workshop

Irena Zárubová a Monika Kotrbová, Schola Empirica
15:35 - 15:55

Základy duševní hygieny pro dospívající

Praktický workshop

Jaroslava Budíková, PPP Praha 11 a 12

 


Pusťte si krátké video s garantkou sekce Lenkou Krejčovou.

Video ->

4) Inspirace do výuky

Inspirace do výuky není nikdy dost a je opravdu z čeho vybírat. Začneme aktuálním stavem revizí RVP. Dozvíte se, jak se učí učitelé aneb povídání o profesních učících se skupinách, objasníme si význam záhadné zkratky RRRR a vyzkoušíme si výuku moderních dějin zážitkovou formou. Představíme, jak učit nově projektově a jak zařadit do výuky téma finanční gramotnosti. Také proč a jak vyrazit do světa na zkušenou a jak souvisí světlo s kognitivním výkonem a vitalitou. Program této sekce má na starosti šéfredaktorka Naďa Eretová.

Moderuje Markéta Beková

Program sekce Inspirace do výuky

12:45 - 13:05 Revize RVP ZV – kde jsme a kam směřujeme

Jan Jiterský, MŠMT

13:05 - 13:25 Jak se učí učitelé

Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu

13:25 - 13:45 Jak posunout výuku i školu o úroveň výš díky mezinárodním projektům

Pavlína Kroužková, DZS (Erasmus)

 

13:45 - 14:15 3x jinak, ale vždy inovativně

Tereza Bočanová, Zuzana Svobodová, Irena Trojanová, Škola rodu ženského 

14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55 Co znamená RRRR? Veronika Bačová a Petra Saňáková, SOFA
14:55 - 15:15  Pamětnické příběhy v zážitkovém a výchovně-dramatickém vzdělávání Jitka Míčková, Post Bellum 
15:15 - 15:35

Bystří jako na sluníčku – vliv umělého osvětlení na studijní výsledky a klima ve škole

Lenka Meierová, ČVUT 

15:35 - 15:55 Nový pohled na finanční vzdělávání ve školách Petr Vraný, Nadace České spořitelny

 

5) Předškolní vzdělávání

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Titul slavné knihy povídek trefně vystihuje význam předškolního vzdělávání, proto je zcela pochopitelné, že mu věnujeme jednu celou samostatnou sekci.

Program sekce, ve které budou představeny příspěvky praktické i teoretické s přesahem do praxe, témata aktuální i ta, která řešíme stále, naplní svými příspěvky odborníci různých profesí. Setkávání rodičů s mateřskou školou se prolíná celou první částí sekce. Ředitelka MŠ Miroslava Strakatá se zaměří na podporu partnerského vztahu mezi rodinou a mateřskou školou. Co si mohou dovolit rodiče a co paní učitelky, zodpoví právnička Alice Kubů Frýbová. Jak spolupracovat s rodinou dítěte s OMJ, se dozvíme z příspěvku Marie Najmonové. A kdo si počká na závěr první části sekce, bude mít možnost diskutovat nejen na téma rodiny a školy s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Druhá část sekce nabídne tematicky pestřejší program, který otevře ředitelka městské knihovny Ilona Salajková s praktickou ukázkou narativního divadla Kamishibai. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami budou věnovány dva následující příspěvky. Problematice vývojové dysfázie v předškolním věku se věnuje logopedka Eva Kolesová. Jak podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, se dozvíme od speciální pedagožky Martiny Lietavcové. A kdo si počká na závěr této části sekce, zúčastní se workshopu na téma jak předcházet, snížit a řešit konflikty ve třídě pomocí vhodných strategií.

Zodpovědnost za tuto sekci vzala na svá bedra Marie Najmonová z Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Moderuje Marie Najmonová

Program sekce Předškolní vzdělávání

12:45 - 13:05 Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce

Miroslava Strakatá, MŠ Slunečnice Maršovice

13:05 - 13:25 Kde jsou právní hranice pro rodiče a děti v mateřských školách?

Alice Kubů Frýbová, advokátní kancelář Holubová advokáti, s. r. o.

13:25 - 13:45 Spolupráce mateřské školy s poradenskými pracovníky  a rodinou při integraci dítěte s OMJ 

Marie Najmonová, PF JČU

13:45 - 14:15 Diskuze s PhDr. Václavem Mertinem

Václav Mertin

14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55 Kamishibai – narativní divadlo a jeho potenciál ve vzdělávání

Ilona Salajková, Městská knihovna Mikulov

14:55 - 15:15 Diagnostika a individuální terapie dětí s vývojovou dysfázií Eva Kolesová
15:15 - 15:35 Podpora dětí ze znevýhodněného prostředí

Martina Lietavcová, PPP v Českém Krumlově; katedra primární a preprimární pedagogicky PF JČU

15:35 - 15:55 Jak podpořit wellbeing dětí. Metodika Dobrý začátek – Jak předcházet, snížit a řešit konflikty ve třídě pomocí vhodných strategií  

Egle Havrdová a Anna Petrová Kubešová, Schola Empirica, z. s.

 

 Pusťte si krátké video s garantkou sekce Marií Najmonovou.

Video ->

6) Kdo nese odpovědnost za vzdělávání?

Jak nastavit celé školství, aby plnilo optimálně svoji funkci? Kdo v něm za co zodpovídá a má k tomu dostatečné nástroje a kompetence? Plní institut povinné školní docházky v tuto chvíli ideálně požadavky doby, nebo nastal čas na reformu? Je naše školská soustava funkční a obstojí takto i v budoucnu?

Odpovědnost za tuto sekci převzala Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy.

12:45 - 13:05 Reforma povinné školní docházky

Renáta Zajíčková, Poslanecká sněmovna  

13:05 - 13:25 Proměna středního školství

Jiří Nantl, MŠMT

13:25 - 14:15 Diskuze

Renáta Zajíčková, David Greger, Daniel Munich, Jiří Nantl, Tomáš Habart

14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55 Diskuse - pokračování

Renáta Zajíčková, David Greger, Daniel Munich, Jiří Nantl, Tomáš Habart, Arnošt Veselý

14:55 - 15:15

Jak mohou zřizovatelé podpořit pedagogického lídra v čele školy


Jakub Černý, Magdalena Mouralová
 15:15 - 15:55 Diskuse

Arnošt Veselý, Jaromír Beran, Magdalena Mouralová, Jakub Černý, Jan Břížďala

 

Pusťte si krátké video o obsahu sekce s jejím garantem Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem EDUin.

Video ->

V ceně je zahrnuto

 • občerstvení 
 • kurzovné
 • podkladové materiály
 • certifikát ze školení - elektronicky po konferenci

Partneři

 


   
   

 

Odborní partneři

 

  

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.