FAQ

1) Co je systém PublishOne?

PublishOne je webová aplikace s cloudovým úložištěm, která byla vytvořena s cílem optimalizovat digiální publikování autorských děl. Aplikace pro psání a editaci textů využívá program Microsoft Word. 

2) Jak je práce v PublishOne rozdílná od současného způsobu psaní knih?

Je to velice podobné. Jediný rozdíl je, že se autor musí do PublishOne přihlásit a otevřít si dokument v tomto prostředí, poté již všechno probíhá ve wordu tak, jak je autor zvyklý. 

3) Co potřebuji pro práci s PublishOne?

Pro práci v systému PublishOne je potřeba několika následujících kroků:

 • vytvořit si účet v PublishOne a nastavit si heslo (kontaktujte svého redaktora, který vám účet vytvoří)
 • povolit si ve Wordu doplněk PublishOne (návod je zde). 

Více informací naleznete v popsaném postupu práce se systémem PublishOne

4) Lze používat systém PublishOne bez připojení k internetu? 

Ano. Stačí si dokument stáhnout ze systému PublishOne (funkce "uložit jako" ve wordu) a poté lze na dokumentu pracovat i mimo systém PublishOne. Upravený dokument je poté potřeba do systému PublishOne nahrát. 

5) Jaká jsou doporučení pro práci v systému PublishOne?

Ačkoliv je práce v prostředí PublishOne velice podobná práci ve Wordu v běžném režimu, je zde několik okolností, jimž by měli autoři věnovat zvýšenou pozornost.

 • Dokument je potřeba čas od času při psaní uložit do úložiště PublishOne. Neprobíhá zde automatické pravidelné ukládání,  na které je uživatel v běžném režimu zvyklý. Ukladání se provádí  v prostředí editoru Word pomocí ikony diskety nebo na základě nabídky Soubor - uložit
 • Při nahrávání obsahu do úložistě systému PublishOne je potřeba u vkládaného textu sloučit formátování. Namísto vložení textu pomocí CTRL-V najedeme na cílový dokument myší, stikneme pravé tlačítko a zvolíme položku Možnosti vložení - sloučit formátování.
 • Při nahrávání obsahu do PublishOne je potřeba se ujistit, že text neobsahuje žádné skryté odkazy. Pokud je obsahuje, systém PublishOne dokument neuloží. Nejlepší cesta, jak se takovýchto neviditelných odkazů zbavit je:
   • označit celý text (CTRL + F5)
   • spustit příkaz na hromadné odstranění odkazů (CTRL + SHIFT+ F9)
   • teprve poté je možné text nahrát do PublishOne