Postup práce se systémem PublishOne

Jak pracovat se systémem PublishOne?

1) Vytvoření účtu v PublisOne.

Systém autorovi zašle email, pomocí kterého si nastaví heslo. PublishOne je webová aplikace, do které se autor přihlašuje pomocí svých přihlašovacích údajů (email a heslo). V PublishOne je také uložena veškerá práce autora. 

2) Instalace doplňku do editoru Word.

Jedná se vlastně o změnu nastavení Wordu, který autor používá ke psaní svých děl tak, aby jej bylo možné pro vytváření a editaci dokumentů používat v systému PublishOne. Díky tomuto doplňku bude moci autor v systému PublishOne používat sadu předem připravených word stylů, která je podstatná pro bezproblémové publikování autorova díla v systému PublishOne.  Připravili jsme pro vás návod na instalaci doplňku. Instalace doplňku je možná pouze pro verzi Wordu 2007 a novější. 

3) Přihlášení do systému PublishOne.

Jakmile si autor nastaví heslo a nainstaluje doplněk, může se přihlásit do systému PublishOne, který je umístěn na adrese: https://wkcs-em.publishone.nl. Na základě dohody s redaktorem zde bude mít připravenou složku (např. název připravované knihy) s přiřazenými dokumenty (např. jednotlivé kapitoly). Jedná-li se o nový titul, dokumenty budou prázdné a autor může zahájit svou práci. Pokud se jedná o aktualizaci dřívějšího vydání knihy, v dokumentech bude znění předchozího vydání publikace. Autor může přiřazené dokumenty v systému volně upravovat. 

4) Stylování textu

Stylování textu je použití předem připravovených word stylů, které jsou k dispozici v systému PublishOne. Jiné styly se používají např. při psaní komentáře k právnímu předpisu, jiné při psaní monografie. Pro stylování máme připravené jednotlivé manuály.

5) Odevzdání díla

 Jakmile je dílo hotové, autor to oznámí svému redaktorovi. Od této chvíle redaktor dílo od autora přebírá a následně ve spoupráci s autorem zajistí jeho vydání.