e-konference - TaxForum 2022

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
23.11.2021

Srdečně Vás zveme na první ročník online konference TaxForum, kterou pro Vás připravuje společnost Wolters Kluwer ČR v úzké spolupráci s EKP

Cíl konference:              

V důsledku pandemie COVID-19 je na státy vytvářen velký tlak zvýšit státní příjmy a zároveň zachovat spravedlivé a efektivní zdanění. Naše ekonomika se v důsledku pandemie rychle mění a je třeba náležitě reagovat. S ohledem na říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze očekávat změny v daňovém systému.

Na konferenci bude přednášet řada odborníků z Generálního finančního ředitelství, akademické sféry i daňové praxe, kteří se podělí o své zkušenosti a budou diskutovat o nových daňových nástrojích a představí nejvýznamnější očekávané novinky v oblasti daní.

 


Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky

Program

9:00 – 9:15

Ing. Tatjana Richterová, generální ředitelka finanční správy

Úvodní slovo

9:15 – 9:45

Ing. Lenka Opluštilová, ředitelka Sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství

Daň z příjmu právnických osob v roce 2022
10:00 – 11:00

Ing. Jan Tecl, tax manager, EKP,

Ing. Ivo Šulc, daňový poradce

Novinky v DPH na rok 2022

Spotřební daně v letech 2022 a 2023
11:15 – 12:15

Ing. Jana Tepperová, daňová poradkyně

Ing. Lucie Wadurová, daňová poradkyně

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2022

Budoucnost a daňové změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob
12:15 – 13:15 Přestávka
13:15 – 14:15

Ing. Vítězslav Kapoun – ředitel Odboru daní z příjmů II, Sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství,

Ing. Lukáš Eisenwort, daňový poradce, jednatel EKP

Převodní ceny v roce 2022
14:30 – 15:30

Ing. Ondřej Havle, (Ayming Česká republika)

Daňová podpora výzkumu a vývoje v roce 2022
Ing. Jiří Böhm, Generální finanční ředitelství

Digitalizace finanční správy v době COVIDu

15:45 – 16:15

Prof. Jan Pavel PhD., člen Národní rozpočtové rady, ekonom a vysokoškolský pedagog

Udržitelnost veřejných financí v letech 2023–2030
16:15 – 16:30 Závěr a virtuální přípitek

 

Přednášející

Ing. Tatjana Richterová, generální ředitelka finanční správy

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, obor ekonomika. Ve Finanční správě působí od roku 1991, kdy nastoupila na finanční ředitelství v Ústí nad Labem. Od roku 1991 řídila FÚ v Ústí nad Labem, následně od roku 2012 řídila FÚ pro Ústecký kraj, od roku 2015 FÚ pro hlavní město Prahu. Na konci roku 2018 byla jmenována generální ředitelkou.

Ing. Lenka Opluštilová, ředitelka Sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství,

Vystudovala provozně ekonomickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně. Ve Finanční správě působí od roku 1994, kdy nastoupila na finanční ředitelství v Brně. Od roku 2018 působí na Generálním finančním ředitelství, její specializací je daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdanění.


Ing. Jan Tecl, tax manager EKP

Jan Tecl je daňový poradce a manažer v EK Partners. Je členem sekce DPH a sekce mezinárodního zdanění při Komoře daňových poradců v ČR. Hlavní specializací je zejména daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob spolu s mezinárodním zdaněním a podnikovými kombinacemi. Soustředí se také na oblast real-estate a související problematiku.

Jan vystudoval Vysokou školu ekonomickou a již v průběhu studia splnil certifikaci daňového poradce. Na univerzitě působí i nadále a vyučuje na Fakultě financí a účetnictví. V rámci studia PhD se soustředí zejména na zdanění a veřejné finance.


Ing. Ivo Šulc, daňový poradce

Specializuje se na nepřímé daně (zejména na spotřební daně) a správu daní a poplatků. Je zapojen do práce v odborném kolegiu Komory daňových poradců ČR, kde má na starosti sekci spotřebních daní. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců ČR.

V průběhu těchto let publikuje v několika periodických i neperiodických publikacích. Je členem redakční rady časopisu Daňový expert. Je autorem monotématické publikace Spotřební daně s komentářem (ANAG 2010, III. vydání). Má za sebou bohatou lektorskou a školící činnost (Komora DP ČR, Advokátní komora, Svaz Účetních…) zaměřenou zejména na spotřební daně a na správu daní a poplatků.


Ing. Jana Tepperová, daňová poradkyně

V současné době působí na katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze. Garantuje a vyučuje kurzy zejména z oblasti mezinárodního zdanění příjmů a koordinace sociálního zabezpečení. V rámci výzkumné činnosti se věnuje různým aspektům zdanění a zákonného pojištění, včetně vlivu zdanění na mezinárodní migraci. Je členkou redakční rady časopisu European Financial and Accounting Journal a Bulletinu Komory daňových poradců.

Ing. Lucie Wadurová, daňová poradkyně

Je daňovou poradkyní specializující se na zdanění fyzických osob a oblast sociálního zabezpečení. Většinu profesionální kariéry pracovala v mezinárodních poradenských firmách, s přestávkou v letech 2012–2013 v podobě působení na Ministerstvu financí při přípravě Jednoho inkasního místa. Je aktivní členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR, kde byla též členkou Prezidia (2015–2018) a vedoucí sekce daně z příjmů fyzických osob (2016–2021).


Ing. Vítězslav Kapoun – ředitel Odboru daní z příjmů II, Sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství

vedoucí Oddělení mezinárodního zdaňování - přímé daně a zástupce ředitelky Odboru daní z příjmů II. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Ve Finanční správě působí od roku 2009 a specializuje se na problematiku převodních cen a mezinárodního zdaňování.


Ing. Lukáš Eisenwort, daňový poradce,jednatel EKP

Je zakládajícím partnerem společnosti EK Partners a zároveň jejím jednatelem. Dále je členem sekce mezinárodního zdanění a sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Lukáš je rovněž členem daňové skupiny Hospodářské komory ČR. Mezi jeho hlavní specializace patří daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové a účetní dopady přeměn, akvizic, restrukturalizací a jiných korporátních změn.

Lukáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika. Na akademické půdě také zůstal a občasně působí jako lektor bakalářských a magisterských oborů zaměřených na daňovou oblast. Lukáš Eisenwort dále působil jako partner ve středně velké poradenské společnosti a věnoval se i publikační činnosti a za své články získal několik akademických ocenění. V roce 2016 byl jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a v oboru ekonomika, ekonomická odvětví různá, specializace daně.


Ing. Ondřej Havle, (Ayming Česká republika)

Daňový expert a specialista Ayming s více než 20letou praxí. Zastával vedoucí pozici v rámci daňové správy, má cenné zkušenosti v oblasti kontrolní činnosti finančních úřadů. Zastupuje firemní klienty v daňových řízeních, kontrolách a jednáních s finančními úřady.


Ing. Jiří Böhm, Generální finanční ředitelství

vedoucí Oddělení architektury informačních systémů, Generální finanční ředitelství

Vystudoval VŠB Technologickou univerzitu Ostrava. Ve své praxi se věnuje zejména tvorbě a implementacím softwarů pro státní správu a samosprávu včetně definice a optimalizace navazujících procesů. Ve Finanční správě působí od roku 2018 a jeho specializací je definice a návrh IT řešení.


Prof. Jan Pavel, Ph.D., člen Národní rozpočtové rady, ekonom a vysokoškolský pedagog

Jan Pavel se dlouhodobě věnuje veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015, do Národní rozpočtové rady jej Poslanecká sněmovna zvolila v lednu 2018 na návrh České národní banky na dvouleté funkční období. Po jeho vypršení byl Jan Pavel na návrh centrální banky zvolen Poslaneckou sněmovnou do funkce znovu. Jeho mandát je tentokrát šestiletý a byl zahájen v lednu 2020.


Programem konference Vás provede Ing. Jan Kotala, zakládající člen společnosti EKP.

 

Partneři konference

 

 

  • kurzovné
  • podkladové materiály
  • záznam konference
  • certifikát ze školení - elektronicky po konferenci

 Informace o konferenci budou průběžně aktualizovány

Zúčastnit se konference není vůbec složité.

  1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
  2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
  3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
  4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
  5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
  6. Webinář může začít. 

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.