Akce

ESG - balíček webinářů

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
15.11.2023

Nenechte si ujít připravované webináře týkající se problematiky ESG. Těšit se můžete hned na 3 webináře, v rámci kterých se pokusíme shrnout vše podstatné, co je potřeba k ESG znám a na co je potřeba se připravit.

Využijte zvýhodněné ceny a kupte si rovnou celý balíček!

BLOK 1 - ESG z právního pohledu

Termín: 15. 11. 2023 | 9:00 - 12:00

Cílem webináře by mělo být poskytnout účastníkům přehled a základní orientaci v nové udržitelnostní regulaci, vycházející především z EU Green Dealu. Tu bychom rozdělili do tematických oblastí, viz níže. Zároveň se zaměříme samozřejmě i na relevantní praktické aspekty, jako například vliv na péči řádného hospodáře nebo propisování do smluv a transakcí.

Obsah:

Úvod

 • Změna pohledu na udržitelnost
 • Cesta k Zelené dohodě – vývoj mezinárodních smluv

Zelená dohoda

 • Představení a cíle Zelené dohody

Právní předpisy vycházející ze Zelené dohody

 • Představení, souvislosti, praktické aspekty
 • Tematicky rozdělené do oblastí:
  • Korporátní udržitelnost
  • Finance
  • Průmysl
  • Energetika
  • Doprava
  • Cirkulární ekonomika a odpady
  • Zemědělství a lesnictví

Závěr

 • Jak se na udržitelnost dívat, praktické dopady

Lektoři:

Andrea Lančová, advokátka Attorney-at-law a Jakub Adamec

Koupit samostatně ->

BLOK 2 - ISO a ESG pro udržitelný růst organizace

Termín: 23. 11. 2023 | 9:00 - 11:30

Obsah:

 • ISO: obecné principy, účel
 • ESG: požadavky, koho se týká, aktuální stav, kde hledat informace
 • ISO-ESG: souvislosti, využití v praxi
 • ISO 9001 jako základ ESG: představení, spojitosti, jak začít
 • Dotazy

Lektorka:  

Veronika Soukupová

Koupit samostatně ->

BLOK 3 - ESG související s finančním výkaznictvím

Termín: 13. 12. 2023 

Obsah webináře:

 • Ekonomické, politické, ekologické a finanční změny
 • Dopad změn do právního prostředí účetnictví
 • Rozšíření požadavků uživatelů na informace
 • Vypovídací schopnost účetních výkazů a přílohy
 • Související zprávy s účetní závěrkou/konsolidovanou účetní závěrkou
 • Koncepční rámec vykazování informací z ESG
 • Možné množiny informací
 • Cíle ESG
 • Uživatelé ESG, stakeholdeři
 • Faktory ESG
 • Hlavní zásady ESG
 • Rizika a příležitosti v oblasti ESG
 • Struktura informací
 • Metody získávání dat, sběr dat
 • Metody zpracování dat
 • Analýzy ESG, návrhy tabulek a výkazů
 • Propojení mezi finančními a nefinančními výkazy
 • Podávání zpráv o udržitelnosti
 • Standardy ESG – ISRD
 • Audity v souvislosti s ESG
 • Reporting ESG
 • Zveřejňování informací z oblasti ESG

Lektorka:

doc. Ing. Hana Březinová, CSc., statutární auditorka, metodik účetnictví, VŠ učitelka

Koupit samostatně ->

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.