Jak se žije malotřídkám 2020

Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
29.09.2020

Místo konání
Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Redakce Řízení školy nakladatelství

Wolters Kluwer ČR, a. s., pořádá odbornou konferenci pro malotřídní školy.

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozí čtyři ročníky a potvrzuje důležitost malotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

PROGRAM

8:30 – 9:00   Prezence účastníků, doprovodný program – nabídka pro málotřídní školy
9:00 – 9:20   Zahájení konference
9:20 – 9:50

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., ústřední školní inspektor

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou při podpoře dětí

9:55 – 10:25 Lukáš Seifert, oddělení Strategie a analýz MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+
10:25 – 10:45 Václav Trojan, lektor a autor odborných publikací Malé školy a velká strategie
10:45 – 11:05 Naďa Pavlová, oddělení administrace zjednodušených projektů, MŠMT 1) Jak na šablony III
11:05 – 11:30   Přestávka na kávu
11:35 – 12:10 Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu a garantka pro oblast školské legislativy pro redakci Řízení školy Specifika organizace a komunikace málotřídní školy
12:10 – 12:40 Klára Dvořáková, AK Holubová Málotřídní školy na cestách
12:40 – 12:55 Daniel Měrka, Didakt Didaktické pomůcky pro málotřídní školy
13:00 – 14:00   Přestávka na oběd
14:00 – 14:20 Na workshopy se účastníci rozdělí do dvou skupin, které se prostřídají. Workshop I
14:25 – 14:45 Na workshopy se účastníci rozdělí do dvou skupin, které se prostřídají. Workshop II
14:45 – 15:00 Jana Jenšíková, projekt Srdce s láskou darované Srdce s láskou darované

 

Workshop I – Porovnejme dotykový panel a interaktivní projektor (Stanislav Dobrozemský, Martin Libich, Ekotab)

Workshop II – Workshop s Malou digitální univerzitou (Barbora Vítová a Šárka Landkammerová, Malá digitální univerzita)

 

V průběhu celé konference bude zajištěn doprovodný program – stánky partnerů s nabídkou pro málotřídní školy.      

 

1) V průběhu dopoledního bloku konference (do 14:00 hod. – včetně obědové pauzy) mohou účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – odboru administrace zjednodušených projektů dotazy k podání žádostí o podporu a k samotné realizaci zjednodušených projektů.

 


SOUTĚŽ S IQ LANDIÍ

V průběhu konference bude losování o poukaz na volný vstup pro 1 třídu do expozic liberecké iQLANDIE.


LOSOVÁNÍ O CENY OD ALBI ČESKÁ REPUBLIKA a. s.

V rámci konference proběhne také losování o balíčky produktů společnosti ALBI Česká republika a. s.


 

CENA

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

V ceně je zahrnuto

  • kurzovné
  • jídlo a pití po celou dobu konference
  • podkladové materiály a psací pomůcky
  • aktuální čísla časopisů redakce Řízení školy z nakladatelství Wolters Kluwer
  • slevy na vybrané publikace
  • certifikát ze školení - elektronicky po konfereni

 

ARCHIV

Informace z předešlé konference naleznete ZDE.

 


 GENERALNÍ PARTNER 


 

PARTNEŘI

 

 

 

 


 

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termíny (jsou zaplacené všechny platby za sál, catering, lektory a vše nutné pro chod konference), kdy se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Platba se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.


Informace o konferenci budou postupně doplňovány!