Jak se žije malotřídkám 2020

Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
22.04.2020

Místo konání
Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., pořádá odbornou konferenci pro malotřídní školy.

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozí čtyři ročníky a potvrzuje důležitost malotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

PROGRAM

8:30 - 9:00 hod   Presence účastníků konference
9:00 - 9:20 hod   Zahájení konference
9:20 - 9:55 hod Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor Co říkají data ČŠI
9:55 - 10:25 hod MŠMT Strategie 2030+
10:25 - 10:45 hod

Václav Trojan, lektor a autor odborných publikací

Malé školy a velká strategie
 10:45 - 11:05 hod  Naďa Pavlová, MŠMT 1)  Šablony pro málotřídní školy
 11:05 - 11:30 hod    Přestávka na občerstvení a kávu
 11:35 - 12:10 hod  Monika Puškinová, právnička, specialistka na školskou legislativu  Specifika organizace a komunikace málotřídní školy
 12:10 – 12:40 hod  

Klára Dvořáková, AK Holubová, s. r. o.

 Málotřídní školy na cestách
 12:40 – 12:55 hod  Daniel Měrka, majitel společnosti a vývojář didaktických pomůcek  Didakt - didaktické pomůcky pro malotřídní školy
 13:00 - 14:00 hod    Přestávka na oběd
 14:00 - 14:20 hod  ekoTAB / Malá digitální univerzita  Workshop I.
 14:25 - 14:45 hod  ekoTAB / Malá digitální univerzita  Workshop II.
 14:45 - 15:00 hod  

Jana Jenšíková, projekt Srdce s láskou darované

 Srdce s láskou darované

 

1) V průběhu dopoledního bloku konference (do 14:00 hod. – včetně obědové pauzy) mohou účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – Odboru administrace zjednodušených projektů dotazy k podání žádostí o podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů.


Workshop I.

Workshop se společností EkoTAB

Porovnejme dotykový panel a interaktivní projektor


Workshop II. 

Workshop s Malou digitální univerzitou

Cílem tohoto workshopu je představit pedagogům praktické možnosti digitální výchovy bez použití elektroniky, na koberci a hravou formou. Ukážeme pedagogům, že lze názorně a jednoduše seznámit děti např. s tím, jak se počítačový program vytváří či jak „cestují” data mezi zařízeními. Navíc na ukázkovém příkladu představíme pedagogům jednoduchého robota (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám.

 

V průběhu celé konference bude zajištěn doprovodný program – stánky partnerů s nabídkou pro málotřídní školy.

 


SOUTĚŽ S IQ LANDIÍ

V průběhu konference bude losování o poukaz na volný vstup pro 1 třídu do expozic liberecké iQLANDIE.


CENA

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

V ceně je zahrnuto

  • kurzovné
  • jídlo a pití po celou dobu konference
  • podkladové materiály a psací pomůcky
  • aktuální čísla časopisů redakce Řízení školy z nakladatelství Wolters Kluwer
  • slevy na vybrané publikace
  • certifikát ze školení - elektronicky po konfereni

 

ARCHIV

Informace z předešlé konference naleznete ZDE.

 


 GENERALNÍ PARTNER 


 

PARTNEŘI

 

 

 

 


 

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termíny (jsou zaplacené všechny platby za sál, catering, lektory a vše nutné pro chod konference), kdy se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Platba se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.


Informace o konferenci budou postupně doplňovány!