Novinka

Lex COVID justice II z pohledu výkonu rozhodnutí a exekučního řízení - webinář

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Přednášející

Typ akce
Online seminář

Typ produktu
Školení

Datum
15.12.2020

Cíl webináře

Účastníci budou seznámeni se všemi aspekty omezení lex COVID justice II, která vyplývají pro výkon rozhodnutí a exekučního řízení. Praktickým způsobem bude vysvětlena i činnost soudu a exekutora, na kterou omezení nedopadají.

Obsah webináře:

Vymezení právní úpravy (lex COVID justice I a II, OSŘ, EŘ)

Omezení ve vztahu k výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí

 • obnovení ochranné doby (generální a speciální inhibitorium)
 • dražba movitých věcí,
 • soupis věcí a tzv. jiný soupis
 • zajištění věcí a tzv. mobiliární exekuce
 • zákonné výjimky (příklep, souhlas povinného, vybrané pohledávky)
 • další výjimky z působnosti lex COVID justice II (věci, které se rychle kazí, hotové peníze a cenné papíry, odebrání věci, vyklizení)

Omezení ve vztahu k výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem nemovitých věcí

 • obnovení ochranné doby (generální a speciální inhibitorium)
 • dražba nemovitých věcí (zvýšení hranice při prodeji nemovité věci podle lex COVID justice I.)
 • změny trvalého pobytu (účelové zmaření dražby)
 • zákonné výjimky (příklep, souhlas povinného, vybrané pohledávky)
 • tzv. zpeněžení majetku se souhlasem exekutora

Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu

 • prodloužení tzv. časově omezené derogace zákazů podle § 304 odst. 1 a 3 o. s. ř. právní úprava životního minima jednotlivce

Prostor pro diskusi a dotazy účastníků

Komu je webinář určen:

Soudním exekutorům a jejich zaměstnancům, soudcům a zaměstnancům exekučního oddělení, zaměstnancům ve veřejné správě (vymáhací úsek, správa daní a poplatků), advokátům, korporátním věřitelům, studentům právnických fakult, účastníkům exekučního řízení.

Časový rozvrh: 60 min výklad + čas pro Vaše dotazy

10:00 - 11:30

Informace o lektorovi:

JUDr. Ing. Martin Štika

Autor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva).  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid (obojí vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Cena:

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

Cena zahrnuje:

 • Kurzovné
 • Záznam webináře
 • Materiály k prezentaci

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.

Storno podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně na adrese obchod@wolterskluwer.cz. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.