Lex COVID (č. 191/2020 Sb., č. 209/2020 Sb., č. 210/2020 Sb.) - komentář

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
9/2020

Vazba
brožovaná

Počet stran
228

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7598-846-1

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020:

 • zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí),
 • zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů),
 • zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor).

Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného.

Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád.

První komentář k těmto zákonům

 • přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli;
 • reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020;
 • názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí;
 • vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu;
 • vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků;
 • komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů;
 • vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence;
 • přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu.

 

Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. jsou:

 • JUDr. Antonín Draštík – předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 7)
 • JUDr. Tomáš Durdík – soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 9)
 • JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1, § 5, § 11, § 13, § 17, § 36)
 • JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu (§ 2, § 6, § 10)
 • prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. – soudce Nejvyššího správního soudu (§ 3)
 • Mgr. Ondřej Lebl – oddělení trestněprávní legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 8)
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 29 až 31)
 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 18 až 22)
 • JUDr. Ing. Martin Štika – soudní exekutor v Hradci Králové (§ 4, § 23 až 28, § 34, § 35)
 • Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. – oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 12 až 16, § 32, § 33, § 36)

 

Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 209/2020 Sb. jsou:

 • JUDr. Václav Filip – advokát, vedoucí týmu práva informačních technologií a elektronických komunikací v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 8)
 • JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1)

 

Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 210/2020 Sb. jsou:

 • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. – advokát, člen týmu nemovitostního a stavebního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 5)
 • JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1)
 • Mgr. Olga Kaizar – advokátka, vedoucí týmu nemovitostního a stavebního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 5)


"Výkladový text komentáře je precizně zpracován, autoři jej obohacují přiléhavou soudní judikaturou a upozorňují na související právní předpisy a dostupnou literaturu. Tím zpracovanou materii vhodně zpřehledňují a umocňují její význam. Co do stylu zpracování vychází autoři z jednotné tvůrčí linie, komentovaná ustanovení zákonů na sebe logicky navazují (byť jsou vykládána rozsáhlejším počtem autorů), a kniha tak tvoří kompaktní celek. (...) Celkově se jedná o originálně zpracovanou publikaci, která jistě napomůže či již napomohla v aplikaci komentovaných zákonů při zmírnění dopadů mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob." 

Z recenze JUDr. Miroslava Sedláčka, Ph.D., LL.M.
Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.