Novinka

Velká novela zákoníku práce 2020 (webinář)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Online seminář

Typ produktu
Školení

Datum
13.07.2020

Velká novela zákoníku práce 2020

Srdečně Vás zveme na webinář, který bude zaměřen na změny a novinky, které nám přinese novela zákoníku práce publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. s účinností již od 30. 7. 2020, resp. 1. 1. 2021.

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s nejdůležitějšími chystanými změnami zákoníku práce, které by mohly mít v praxi významný dopad na všechny zaměstnavatele.

Obsah:

 • Koncepční změny v oblasti dovolené – nový přístup ke stanovování nároku na dovolenou, tzv. přepočet přes hodiny, příklady
 • Přehled změn v zákoníku práce a souvisejících předpisech, dělené nabytí účinnosti změn právní úpravy
 • Změny ve vysílání zaměstnanců – cestovní náhrady, příplatky atd.
 • Nová úprava doručování písemností – dopady do praxe, pořadí jednotlivých typů doručování, poučení z judikatury
 • Korekce tzv. doložky odvolatelnosti – okruh zaměstnanců, s nimiž je možné sjednat doložku odvolatelnosti
 • Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – nově podmínky přechodu
 • Dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace
 • Sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování, vzor dohody
 • Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění atd.
 • Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků, aktuality ke dni konání semináře

V průběhu celého semináře budete moci psát Vaše dotazy do chatovacího okna, bude jim věnován velký prostor.

V ceně semináře je také jeho záznam.


Komu je webinář určen
:

Zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, firemním právníkům, advokátům...

Informace o lektorovi:

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát

Autor působí od r. 2002 v advokacii, od r. 2006 je samostatným advokátem v Praze se specializací na oblast pracovního práva a práva ve zdravotnictví. Vedle advokacie je publikačně i lektorsky činný. Jako odborník na pracovní právo působí rovněž jako zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovních sporů, dále je členem rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví.

Časový rozvh: 

Webinář bude trva cca 2,5 hodiny.

 • 9 - 11:30 hod


Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ na adrese: obchod@wolterskluwer.cz

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu se kurzovné nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.