Účetní a daňové novinky 2020

Prodej ukončen
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Přednášející

Typ produktu
Školení

Datum
10.01.2020

Místo konání
Praha, Novotného lávka 200/5

Obsah:

Aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

Posluchači budou seznámeni s praktickými problémy v této oblasti. Důraz bude kladen na poslední změny zákona a jejich výklad.

Zákon o evidenci tržeb

 • spuštění zbylých fází
 • zvláštní režim a jeho příprava

Zákon o daních z příjmů

 • Změny v oznamovací povinnosti
 • Odpočet na výzkum a vývoj
 • Následky směrnice ATAD pro právnické osoby
 • Závěry KOOV k dani z příjmů
 • Judikáty k dani z příjmů
 • Novela pro rok 2020 – zdanění výher, korunové dluhopisy

Zákon o DPH

 • Zopakování významných změn v opravných daňových dokladech a v úpravě odpočtu
 • Změny ve finančním leasingu a nájmu nemovitých věcí
 • Prováděcí pokyn na DPH u voucherů
 • Změny v sazbách daně k 1. 1. a 1. 5. 2020
 • Návrhy změn pro rok 2020 - zálohy na vrácení odpočtu DPH, prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu, dokládání dopravy u dodání zboží do jiného členského státu, konsignační sklady, dodání zboží v řetězcích.

Účetnictví

 • Nové Interpretace Národní účetní rady a jejich návrhy (inventarizační rozdíly, kursové rozdíly, zálohy, výdaje na výzkum a vývoj)

Daňový řád

 • Navrhované změny ve lhůtách a procesech podávání daňových přiznání
 • Navrhované novinky v sankcích
 • Navrhované novinky v používání datových schránek

Další novinky

 • Všechny, o kterých ještě nevíme a o to více budeme překvapení, pokud dotyčné věci budou známy k datu konání semináře.


Místo konání:

ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1, sál č. 319, 3. patro

 

Časový rozvrh:

08:45 – 09:15    prezence účastníků
09:15 – 14:00    školení

 

Komu je seminář určen:

Seminář je určen plátcům DPH, účetním a daňovým poradcům

 

Informace o lektorce:

Ing. Ivana Pilařová

Po vystudování VŠE a 4leté praxi v účtárně státního podniku začala soukromě podnikat. V roce 1993 složila zkoušky daňového poradce a od té doby vede daňovou kancelář. V roce 1994 složila auditorské zkoušky, založila právnickou osobu zapsanou do seznamu KAČR a prostřednictví této společnosti vykonává audit. Od roku 1993 se zabývá přednáškovou činností pro mnoho vzdělávacích agentur na téma účetnictví, daně a obchodní právo. Provádí také zakázková školení velkých auditorských a daňových společností a zakázková školení pro podniky a banky. Od roku 1995 publikuje v mnoha časopisech články na téma účetnictví, daně a obchodní právo, je autorkou několika knih. V letech 2002 až 2007 byla členkou Rady KAČR, je členkou Výboru pro metodiku KAČR. Již několik let je zkušebním komisařem KDP. SPECIALIZACE: daň příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, účetnictví podnikatelů, vazba obchodního práva na účetnictví a daně, DPH.


Slevy:

Nárok na 30% slevu mají pouze předplatitelé produktů Wolters Kluwer ČR, a. s.!
Předplatitelé produktů Wolters Kluwer získávají 30% slevu na tento seminář.
Slevový kód najdete ve svém předplatném.

Pokud jste slevový kód ve svém předplatném nenašli, zadejte do pole poznámka "PŘEDPLATITEL" nebo "ASPI ZÁKAZNÍK". Poznámku najdete až ve třetím objednávkovém kroku; vaše sleva pak bude uplatněna až na faktuře.


Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.