Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní. Komentář


Datum vydání
9/2021

Typ produktu
ASPI

Komentář zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní č. 164/2013 Sb. zařazen pouze do ASPI - právní obor Daně a poplatky.

Autor: JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.

V roce 2015 autor nastoupil na Ministerstvo financí, kde v současnosti vede oddělení Obecná daňová legislativa a podílí se mimo jiné na přípravě návrhů předpisů v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní.

Vedle toho přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí také jako vědecký pracovník, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Vysoké škole podnikání a práva a působí jako vědecký pracovník na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Jako lektor přednáší posluchačům z řad odborné i laické veřejnosti, mezi které patří zejména daňoví poradci, pracovníci orgánů Finanční správy České republiky, orgánů Celní správy České republiky nebo Ministerstva financí, zástupci územních samosprávných celků, podnikatelé či advokáti.

Jde o jednu z prvních českých publikací věnující se této dynamicky se rozvíjející oblasti práva, která s novými a novými okruhy mezinárodně vyměňovaných informací získala v nedávné době pozornost odborné veřejnosti.

Komentovaná právní úprava ze své podstaty představuje výzvu, protože je založena na snaze o jednotné zachycení různorodých základů pro mezinárodní spolupráci při správě daní vyplývajících z evropského a mezinárodního práva, které se navíc dynamicky mění. 

Cílem komentáře je pokusit se o vysvětlení principů jednotlivých ustanovení a o jejich zasazení do vzájemného kontextu.

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer