Zákon o Celní správě (č. 17/2012 Sb.) - Komentář


Datum vydání
1/2021

Typ produktu
ASPI

Jako první na trhu vydáváme první ucelený Komentář zákona o Celní správě, který upravuje celní správu jako soustavu správních orgánů dále představuje i ozbrojený bezpečnostní sbor, ale záběr komentáře je však mnohem širší. Vedle vlastní struktury celní správy, práv, oprávnění a prostředků celníků i občanských zaměstnanců řeší problematiku zpracování osobních a jiných údajů orgánů celní správy, ochranu názvu a označení samotné celní správy a rozsáhlou oblast mezinárodní spolupráce. Dále se publikace zaměřuje vedle teoretických aspektů rovněž praktické dopady a reálné postupy v aplikační praxi celní správy.

Publikace necílí jen na odbornou veřejnost představovanou pracovníky Celní správy, celními deklaranty či akademickými pracovníky. Nabízí hlubší vhled i dalším subjektům, ať již s celní správou přichází reálně do styku, nebo je předmětná materie zajímá a chtějí vědět, jaká je současná role celní správy, když Česká republika nemá pozemní hranici s žádnou zemí mimo Evropskou unii. V neposlední řadě je komentář využitelný pro studenty zejména právních a ekonomických oborů, kterým může pomoci při studiu k pochopení fungování celní správy jako součásti státní správy a nalezení odpovědí na řadu souvisejících otázek.

Autoři: Jana Jarešová, Lubomír Kučera, Pavel Polák, Vojtěch Ohera, Dana Šramková

Komentář je zařazeno pouze do ASPI - právní obor Veřejné sbory

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.