Akce

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) - komentář

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
7/2021

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7552-380-8

ISBN
978-80-7552-380-8

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet.

Právní úprava občanského soudního řádu nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určené k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny).  Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům.

Nová právní úprava zakládá množství nových administrativních povinností vybraným subjektům exekučního řízení, zejména některým dlužníkům povinného, peněžním ústavům, soudům a soudním exekutorům. Cílem tohoto prvního uceleného komentáře je podat čtenáři komplexní odborný výklad právní úpravy chráněného účtu, navíc v některých částech doplněný o praktické poznatky autora, který je soudním exekutorem. Administrativní proces zřízení chráněného účtu je navíc přehledně graficky znázorněn.

Komentář je vhodný zejména pro odbornou veřejnost, soudce, soudní exekutory a účastníky řízení o výkon rozhodnutí (exekučního řízení). Poskytne ovšem užitečné informace všem zainteresovaným subjektům, které se mohou s institutem chráněného účtu profesně setkat. Zejména se jedná o peněžní ústavy, zaměstnavatele a plátce jiného příjmu povinného, ale také soudce či zaměstnance státní správy.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.