Chráněný účet – nový institut exekučního práva (ZÁZNAM)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ produktu
Online

PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ ZÁZNAMU JE NUTNÉ, ABYSTE SI V RÁMCI OBJEDNÁVKY UDĚLALI I REGISTRACI. PO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU VÁM PŘIJDE DO EMAILU NOTIFIKACE O JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VE VAŠEM KLIENTSKÉM ÚČTU.

Cíl webináře

 • Účastníci webináře budou seznámeni se všemi aspekty nového institutu exekučního práva , kterým je chráněný účet. Jeho účinnost je ke dni 1.7.2021. Zavedením tohoto institutu do českého právní řádu dojde k významné ochraně povinného při postihu tzv. chráněných příjmů na účtu povinného u peněžního ústavu. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že do značné míry bude ovlivněna vymahatelnost práva. Právní úprava zakládá nové povinnosti mimo jiné plátcům mzdy a jiného příjmu povinného. Podstatnou změnou prochází také výše násobku životního minima, kterou si povinný může jednorázově z účtu vybrat. Úprava od 1.4.2021 zavádí trojnásobek životního minima. Novelizované znění se týká současně možnosti postihu účtu manžela povinného.

  Celá problematika, která je novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu zákonem. č. 38/2021 Sb., bude podrobně vyložena a okomentována. Budou vymezeny povinnosti všech zainteresovaných subjektů: povinného, plátce mzdy a jiného přijmu, peněžního ústavu a soudu (exekutora). Přednášející představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy.

Obsah webináře:

Trojnásobek životního minima z účtu povinného po novele 2021

 • stručný legislativní vývoj násobku v době účinnosti Lex COVID justice I, II
 • období mezi lex COVD justice I, II a účinností zákona č. 38/2021 Sb.
 • úprava po novele zákonem č. 38/2021 Sb.

Nové aspekty exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného po 1.4.2021

 • úprava v o. s. ř.
 • úprava exekučního řádu
 • faktické ekonomické dopady

Chráněný účet

Základní právní předpoklady

 • potvrzení podle § 304d odst. 1 o. s. ř. - nová povinnost plátce mzdy a jiného příjmu,
 • definice a povinnost tzv. dlužníka z chráněného příjmu (plátce mzdy a jiného přijmu povinného),
 • oznámení podle § 304d odst. 3 o. s. ř.

Zřízení chráněného účtu

 • základní předpoklady zřízení chráněného účtu,
 • faktické zřízení účtu a jeho oznámení

Technika finančních toků

 • které příjmy povinného mohou být na chráněný účet připisovány,
 • kdy dochází k připisování příjmů na chráněný účet

Zrušení chráněného účtu

 • zřízení více chráněných účtů,
 • uhrazení výkonu rozhodnutí, exekuce
 • porušení povinností dlužníka z chráněného příjmu  

Prostor pro diskusi a dotazy účastníků

Komu je webinář určen:

Soudním exekutorům a jejich zaměstnancům, soudcům a zaměstnancům exekučního oddělení, zaměstnancům ve veřejné správě (vymáhací úsek, správa daní a poplatků), advokátům, korporátním věřitelům, studentům právnických fakult, účastníkům exekučního řízení. Dále pak plátcům mzdy a jiného příjmu povinného a dalším účastníkům exekučního řízení.

Časový rozvrh: 60 min výklad + čas pro Vaše dotazy

Informace o lektorovi:

JUDr. Ing. Martin Štika

Lektor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem monografie Exekuce v praxi (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.), která byla vydána v dubnu 2021.  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid (obojí vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Cena:

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

Cena zahrnuje:

 • záznam webináře

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.