Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění exekuční řád. Komentář

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
8/2023

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7676-761-4

Úprava zastavování tzv. bezvýsledných exekucí obsažená v § 55 odst. 7 až 13 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byla doposud svým obsahem v některých částech považována za protiústavní, protože výslovně odpírala exekutorovi nárok na jeho náklady exekuce v exekučním řízení, ve kterém je povinný nemajetný. Na tento stav reaguje zákonodárce zákonem č. 255/2023 Sb., který zejména upravuje výši paušální náhrady nákladů exekuce za úkony spojené se zastavením exekuce podle podmínek § 55 odst. 7 až 13 ex. řádu.

Autor v komentáři představuje odborný pohled na problematiku zastavování tzv. bezvýsledných exekucí. V této souvislosti ale nezapomíná ani na rozbor praktických dopadů aplikace tohoto zákona do činnosti soudních exekutorů, soudů a účastníků řízení.