Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)

Vyprodáno
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Vyprodáno
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
10/2014

Vazba
exkluzivní

Počet stran
1700

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7478-638-9

ISBN
978-80-7478-638-9

ISBN
978-80-7478-638-9

Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Svazek V obsahuje výklad:

  • všeobecných ustanovení o závazcích (vznik a obsah, změna, zánik závazků, forma a obsah smlouvy atd.)
  • závazků z právních jednání (díl 1 až 5 hlavy II – darování, koupě, směna, nájem, licence, úvěr atd.),

Garantem svazku V je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Členy autorského kolektivu svazku V jsou např. prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., JUDr. Alena Bányaiová, CSc., JUDr. Irena Holcová, JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a další odborníci z právní praxe a z akademické sféry.

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., soudkyně Městského soudu v Praze a spoluautorka komentáře k novému občanskému zákoníku v oblasti licencí, získala na Právníkovi roku 2014 ocenění v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví. Blahopřejeme!

Komentář poskytuje jak ucelený výklad obecných náležitostí závazků, tak praktické vysvětlení jednotlivých právních institutů v nové právní úpravě relativních majetkových práv.


Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:

I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014
II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014
III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014
IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014
V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014
VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.