Občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
10/2014

Vazba
exkluzivní

Počet stran
1700

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7478-638-9

Připravujeme pro vás 2. vydání celého kompletu.

Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Svazek V obsahuje výklad:

  • všeobecných ustanovení o závazcích (vznik a obsah, změna, zánik závazků, forma a obsah smlouvy atd.)
  • závazků z právních jednání (díl 1 až 5 hlavy II – darování, koupě, směna, nájem, licence, úvěr atd.),

Garantem svazku V je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Členy autorského kolektivu svazku V jsou např. prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., JUDr. Alena Bányaiová, CSc., JUDr. Irena Holcová, JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a další odborníci z právní praxe a z akademické sféry.

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., soudkyně Městského soudu v Praze a spoluautorka komentáře k novému občanskému zákoníku v oblasti licencí, získala na Právníkovi roku 2014 ocenění v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví. Blahopřejeme!

Komentář poskytuje jak ucelený výklad obecných náležitostí závazků, tak praktické vysvětlení jednotlivých právních institutů v nové právní úpravě relativních majetkových práv.


Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:

I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014
II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014
III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014
IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014
V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014
VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.