Právní aspekty zajišťování bezpečnosti státu (Rizika, výzvy a možnosti řešení)

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor
Jan Kudrna a kolektiv

Typ publikace
monografie

Datum vydání
11/2023

Vazba
vázaná

Počet stran
212

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7676-689-1

ISBN
978-80-7676-690-7

Zajišťování bezpečnosti je jedním ze základních úkolů státu. Jedná se o úkol tradiční, který státy plní od prvopočátku své existence. Lze předpokládat, že zajištění bezpečnosti bylo jednou z hlavních příčin, proč k ustavování států docházelo. Prostředí, ve kterém se státy nacházejí, je vysoce proměnlivé co do podob a intenzity bezpečnostních hrozeb. Nemění se však co do jejich přítomnosti. Ty jsou věčné jako lidstvo samo.

Uplynulých zhruba deset let náleží mezi ta období, která se vyznačují narůstáním bezpečnostních rizik a hrozeb. Zvyšuje se jejich množství, získávají nové formy a intenzitu, případně také vzájemnou provázanost. Česká republika stále patří mezi v zásadě klidné a stabilní země. Je to dáno řadou faktorů, mj. její polohou, socio-ekonomickými charakteristikami, zapojením do významných nadnárodních bezpečnostních organizací, ale také každodenním působením jejích bezpečnostních složek.

Každému je zřejmé, že nestabilita a turbulence jak globálně, tak v blízkém okolí České republiky, narůstají. Stejně tak je patrné, že tento vývoj bude ještě v nejbližší době přetrvávat.

Tato kniha si dala za cíl představit čtenáři v největší možné šíři aktuální trendy a výzvy v oblasti bezpečnosti týkající se bezprostředně České republiky. Každá z jejích kapitol se věnuje jiné bezpečnostní oblasti a popisuje ji srozumitelně, avšak na patřičné odborné úrovni, jak z hlediska věcného, tak i právního. Na hledisko právní je kladen zvláštní důraz, protože v rámci ústavně zakotvených principů demokratického právního státu se kvalitní právní úprava stává jednou z podmínek účinného prosazování bezpečnosti státu a jeho obyvatel. V opačném případě může být překážkou.

Věcný záběr této knihy nevynechává žádnou ze zásadních oblastí zajišťování bezpečnosti. Poskytnutý výklad je cenný především tím, že je podáván odborníky dlouhodobě se pohybujícími v dané věcně vymezené oblasti. Čtenáři se tak dostává mimořádná příležitost nahlédnout do světa, který je často opomíjen jak publikacemi akademického charakteru, tak sdělovacími prostředky.

Autoři věří, že kniha bude přínosným čtením jak pro laiky se zájmem o tuto zajímavou a komplexní oblast působení státu, tak i pro specialisty, kteří se díky ní budou moci seznámit s dalšími problémy spojenými se zajišťováním bezpečnosti. Stejně tak bude předkládaná kniha nepochybně užitečná pro studenty, ať už právních, nebo bezpečnostních věd.