Recyklační chování domácností a nástroje, jak ho měnit

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
6/2022

Počet stran
191

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7676-412-5

V souvislosti s probíhajícím přechodem k cirkulární ekonomice se diskutují i nástroje, jejichž prostřednictvím by obce mohly podpořit své občany v předcházení vzniku odpadu, aktivním snižování produkce směsného komunálního odpadu a vyšším třídění využitelných složek. Do středu pozornosti se proto dostává chování člověka a jeho rozhodování o tom, co s odpady, a tedy i relativně nová, ale dynamicky se rozvíjející oblast společenských věd – tzv. ekonomie odpadů (‘economics of waste’).

Monografie obsahuje kritickou reflexi stávající vědecké literatury a identifikuje teoreticko-metodologické přístupy, které lépe reflektují posun od prosté aplikace ekonomických nástrojů k zohlednění kontextuálních proměnných. Autor monografie zde navazuje na své publikované články v zahraničních impaktovaných časopisech. V empirické části zaměřené na hodnocení vlivu plateb na účinnost obecních systémů nakládání s komunálním odpadem v České republice byla použita detailní data za přibližně 6200 obcí. Data byla vyhodnocena s využitím regresního modelu založeného na metodě nejmenších čtverců (OLS) a t-testu nezávislých výběrů.