Rodinné listy


Vydavatel

Počet stran
32

Periodicita
8 x ročně

Typ produktu
E-časopis

ISSN
2788-3760

Odborné periodikum pro rodinné právo a související obory -  přináší odborné výklady práva a zkušenosti z praxe, komentovanou judikaturu a aktuální informace ke změnám právních předpisů. Autory jsou přední odborníci na rodinné právo a obory s rodinným právem související. 

Předsedkyně redakční rady JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D., prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D., doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D., JUDr. Vlasta Formánková, JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Mgr. Martin Kornel, Ph.D., JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D., JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D.,JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.

Časopis Rodinné listy je recenzovaným časopisem dle Metodiky 2017+. Recenzenti pochází z členů redakční rady a z předních odborníků.

Časopis vychází od roku 2023 v elektronické podobě a pro předplatitele je dostupný v aplikaci Smarteca.

Archiv časopisu obsahující čísla časopisu od roku 2011 je dostupný v ASPI. Pokud nejste uživatelem ASPI, kontaktujte nás na adrese http:/archiv.wolterskluwer.cz. Archiv vám zpřístupníme.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.