Rodinné listy


Vydavatel

Počet stran
32

Periodicita
6x ročně (2x dvojčíslo)

Typ produktu
E-časopis

Odborné periodikum pro rodinné právo a související obory -  přináší odborné výklady práva a zkušenosti z praxe, komentovanou judikaturu a aktuální informace ke změnám právních předpisů. Autory jsou přední odborníci na rodinné právo a obory s rodinným právem související. 

Předsedkyně redakční rada: JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D., prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D., doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D., JUDr. Vlasta Formánková, JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Mgr. Martin Kornel, Ph.D., JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D., JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., JUDr. Martin Štika, Ph.D.,JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.

Časopis se stává recenzovaným časopisem dle Metodiky+17. Recenzenti pochází z členů redakční rady a z předních odborníků na dané téma.

Časopis vychází od roku 2023 v elektronické podobě a pro předplatitele je dostupný v aplikaci Smarteca. Obsah časopisu je v ASPI.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.