Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář


Datum vydání
10/2013

Typ produktu
ASPI

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let.První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeho ustanovení v  kontextu s prováděcí vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, a s dalšími právními předpisy a mezinárodními smlouvami a dokumenty vztahujícími se k  výkonu trestu odnětí svobody.Výklad je doplněn odkazy na související  judikaturu a literaturu.

Komentář je praktickou pomůckou pro širší odbornou veřejnost a užitečným průvodcem problematikou výkonu trestu odnětí svobody.

Autor: Věra Kalvodová

Komentář je zařazen pouze do ASPI - právní obor Trestní právo

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.