Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
10/2018

Vazba
pevná

Počet stran
456

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7598-110-3

Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe.

Komentář je určen zejména k praktickému využití, a to nejenom pro právníky, ale pro všechny, kdo se o problematiku obětí zajímají a obětem poskytují pomoc. Publikace tak může sloužit i policistům, psychologům, terapeutům, psychiatrům, sociálním pracovníkům ve státním i nevládním sektoru, konzultantům linek pomoci a pracovníkům probační a mediační služby.

Publikace dále v přiloze obsahuje základní informace pro oběti trestného činu, vzor Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život a další vzory.

Právní stav publikace k 1. 7. 2018.


Z recenze prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.:

„Klíčovou předností této publikace však není uvádění konkrétních příkladů a výpočtů peněžitých částek, byť samotný výkladový text vhodně doplňují, ale zkušenosti autorů, které zúročili ve výkladu některých nejasných nebo sporných pojmů a ustanovení.

(...)

Jako jedna ze spoluautorek zákona o obětech trestných činů mohu konstatovat, že recenzovaná publikace představuje podle mého názoru co do své věcné i formální úrovně a komplexnosti výkladu velmi dobrý autorský i nakladatelský počin. Publikaci proto mohu doporučit všem, kteří pomáhají překonat důsledky viktimizace osob, které se staly předmětem trestné činnosti.  Komentář ocení nejen advokáti a sociální pracovníci, ale nepochybně i policisté, státní zástupci a probační úředníci působící na jednotlivých úsecích trestní justice v širším smyslu slova.  Rovněž studenti právnických a policejních vysokých škol, stejně jako i jiných humanitně zaměřených fakult by v ní mohli nalézt vítanou rukověť pro své studium a později i praxi.“ 


Celou recenzi si můžete přečíst v přiloženém souboru pdf.