Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) - Komentář


Typ produktu
ASPI

Komentář k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) zařazen pouze do ASPI knihovny - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I a II.

Autoři: Šárka Chotěborská a Květoslava Cimlerová

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer