Corporate governance

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Co je pronájem Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
monografie

Datum vydání
2/2015

Vazba
brožovaná

Počet stran
280

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7478-729-4

ISBN
978-80-7478-729-4

V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice došlo k řadě významných změn, mimo jiné v oblasti správy a řízení obchodních korporací. Součástí právní úpravy se staly instituty dosud řešené pouze judikatorně, jakož i instituty zcela nové (např. business judgment rule, wrongful trading, test úpadku, volitelný monistický systém organizační struktury akciové společnosti atd.). Monografie se zaměřuje jak na právní, tak na ekonomické aspekty předmětné problematiky. Cílem této monografie není podat vyčerpávající výklad, nýbrž předložit pohled autorů na oblasti corporate governance, které si podle jejich názoru zaslouží bližší pozornost. Věříme, že publikace bude pro odbornou veřejnost přínosná a zajímavá.

                                                                         Z předmluvy prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc.


Cíl předkládané kolektivní monografie (analýza významných změn v corporate governance zejména, ale nejen v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva) je chvályhodný. Otázka řízení a správy obchodních společností se v našem prostředí málokdy pojednává komplexně, ale většinou jen z dílčích pohledů. Soustředění do jednoho tematicky poměrně uceleného souboru odborných příspěvků je velmi záslužné. Přestože publikace není klasickým systematickým učebnicovým pojednáním o corporate governance, je velmi užitečným počinem, formou koncentrace odborné veřejnosti na velmi aktuální otázky korporátního práva, jejichž význam i kontroverznost vynikly v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Ta byla a je příležitostí ke kritické reflexi dřívější úpravy i judikatury a k promýšlení myšlenkového i normativního vývoje ve světě a jeho dopadu do naší praxe.                                                             

                                      Z recenzního posudku prof. JUDr. Josefa Bejčka, CSc.