Obchodní právo

V prodeji - počet čísel 5
V prodeji - počet čísel 5
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
40

Periodicita
měsíčník

Typ produktu
Tištěný časopis

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1210-8278

ISSN
1210-8278

Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR. 

Měsíčník Obchodní právo přináší statě, názory a polemiky předních odborníků z oblasti teorie a praxe k problematice soukromého práva, především obchodního práva a obchodního soudnictví, ale i k právu hospodářské soutěže, průmyslovým právům, insolvenčnímu právu, daňovému a správnímu právu, a to jak v české právní úpravě, tak je věnována pozornost komunitárnímu právu a mezinárodněprávním souvislostem.

V pravidelné rubrice »Z rozhodovací praxe« jsou čtenáři seznamováni s aktuální obchodněprávní judikaturou soudů vyšších stupňů a s evropskou judikaturou. Časopis také přináší informace o připravovaných nebo vydávaných právních předpisech.

Archiv časopisu v elektronické podobě je pro předplatitele balíčku dostupný v ASPI. Informace k aktivaci přístupu do archivu naleznete zde

https://www.aspi.cz/casopis/obchodni-pravo/

Redakční rada

Od počátku vzniku časopisu Obchodní právo stojí v čele a garantuje odbornou úroveň periodika redakční rada složená z předních odborníků. Její jednotliví členové působili či působí na rozličných odborných postech jako právníci, rozhodci a advokáti, soudci a vysokoškolští pedagogové na právnických fakultách.

Předseda redakční rady: JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D.

Členové: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.; prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.; prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.; JUDr. Ladislav Derka; prof. JUDr. Jan Dědič; doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; JUDr. Ing. Jan Hušek; JUDr. Zdeněk Kovařík; JUDr. František Kučera; JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D.; doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.; doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.; doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.; doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.; JUDr. Tomáš Pohl; prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.; doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.; Mgr. Ing. Jan Šovar; JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.; JUDr. Petr Tomášek Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Alena Tulachová (alena.tulachova@wolterskluwer.com)

Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.