Novinka

Efektivní obhajoba

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
právo prakticky

Datum vydání
3/2024

Vazba
brožovaná

Počet stran
124

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7676-901-4

ISBN
978-80-7676-902-1

Hlavním cílem publikace „Efektivní obhajoba“ je přiblížit strategii úspěšné a efektivní obhajoby, která bude mít přínos především pro denně aplikované právo. 

Autor se na problematiku obhajoby dívá prizmatem obhájce, kterým býval, ale též pohledem státního zástupce, který se s různými formami obhajoby setkává denně. Autor se snaží popsat jakési „best-case scenario“ a upozornit na možné nešvary a zbytečné přešlapy, které k úspěšné obhajobě zpravidla nevedou. Zároveň se snaží o popis střízlivé a realistické obhajoby. Každý pachatel a obhájce totiž musí pracovat s tím, co je obsahem spisového materiálu a zpravidla nelze doporučit klást si nerealistické cíle. Efektivní obhajoba by tak měla za všech okolností stát na reálných základech a adekvátních očekáváních. Předkládaná publikace se proto snaží čtenáře vést k úvahám, jak strategii efektivní (a úspěšné) obhajoby stanovit.

Publikace se ve svém začátku věnuje pojmům „pachatel“ a „právo na obhajobu“. Nechybí ani popis jednotlivých fází trestního řízení. Kniha se zamýšlí též nad tím, zda je vhodnější využít institutu obhájce, anebo by se měl pachatel obhajovat sám, popřípadě jak služby obhájce a jakousi „samo-obhajobu“ vhodně nakombinovat. Taktéž se věnuje problematice nutné obhajoby. Stěžejní část je pak věnována strategii obhajoby a možnostem vedení obhajoby. Pozornost je rovněž věnována odklonům v trestním řízení s důrazem na institut dohody o vině a trestu, coby moderních nástrojů a alternativních řešení trestního řízení, neboť odklony v trestním řízení ze své podstaty představují i podstatný nástroj obhajoby. V neposlední řadě je pozornost věnována též Probační a mediační službě, výkonu dozoru a dohledu ze strany státního zastupitelství, podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněnému upuštění od výkonu (zbytku) některých trestů, problematice zahlazení odsouzení a některým specifikám obhajoby právnických osob.

Publikace by si měla své čtenáře najít v řadách studentů práva, advokátů, ale i osob, kterých se trestní řízení přímo dotýká. Komplexní zpracování pojaté relativně přímočarou a jednoduchou formou napomůže pochopit trestní řízení a jeho jednotlivé fáze a povede k lepší orientaci v rámci vytyčené problematiky.