Jurisprudence

V prodeji - počet čísel 4
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Počet stran
60

Periodicita
6krát ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1802-3843

Časopis Jurisprudence je vydáván ve spolupráci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Jsou zde publikovány příspěvky s důrazem na kvalitu zpracování tématu, návaznost na probíhající odborný diskurs, citaci relevantní judikatury a literatury a také s možným přesahem do jiných právních oborů nebo mimo hranice našeho právního řádu. Příspěvky jsou v časopise zařazovány do pravidelných rubrik:

- Statě a články - mimořádné odborné a přehledové příspěvky
- Diskuse - příspěvky vyjadřující subjektivní stanoviska autorů
- Recenze a Zprávy z konferencí - nepravidelné rubriky
- současně je posílena rubrika věnovaná komentování judikatury, jemuž se časopis tradičně věnuje.

Tak jako právnická fakulta spolupracuje s řadou externích odborníků z jiných vysokých škol i z praxe a pořádá konference pro právnickou veřejnost, tak i Jurisprudence je otevřeným prostorem pro diskusi nad odbornými tématy mezi představiteli nejširšího spektra právnického stavu. Jejím cílem je přispívat k řešení aktuálních otázek právní teorie i praxe.

Předplatitelé časopisu mají volný přístup na webové stránky www.jurisprudence.cz s archivem článků od roku 1995. Archiv časopisu je předplatitelům přístupný také v ASPI. Informace k aktivaci přístupu do archivu naleznete zde

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.