Jurisprudence

V prodeji - počet čísel 3
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Počet stran
60

Periodicita
6x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1802-3843

Jurisprudence je odborný časopis se všeobecným právním zaměřením. Publikuje příspěvky z oborů platného práva (veřejného i soukromého), právní teorie a politologie. Vedle příspěvků akademického (teoretického) zaměření publikuje také články orientované na konkrétní problémy právní praxe. Širším cílem časopisu je podporovat rozvoj právní vědy a přispívat k diskursu odborné veřejnosti při řešení teoretických i praktických otázek týkajících se jak práva České republiky, tak v nadnárodním měřítku i problémů zejména evropského práva a jeho vztahu k českému právnímu řádu. Vedlejší specializací Jurisprudence je oblast judikatury.

V časopisu jsou publikovány příspěvky s důrazem na kvalitu zpracování tématu, návaznost na probíhající odborný diskurs, citaci relevantní judikatury a literatury a také s možným přesahem do jiných právních oborů nebo mimo hranice našeho právního řádu. Všechny publikované příspěvky procházejí recenzním řízením.

Příspěvky jsou v časopise zařazovány do pravidelných rubrik:

  • Statě a články – odborné a přehledové příspěvky
  • Diskuse – příspěvky vyjadřující subjektivní stanoviska autorů
  • Recenze a Zprávy z konferencí – nepravidelné rubriky
  • Judikatura – tradiční rubrika věnovaná komentování judikatury českých a evropských soudů

Předplatitelé časopisu mají přístup k archivu časopisu jak v ASPI, tak na stránkách https://www.jurisprudence.cz/.

Informace k aktivaci přístupu do archivu v ASPI naleznete zde

Podrobné pokyny pro autory včetně formuláře pro zaslání svého příspěvku najdete na https://www.jurisprudence.cz/.

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.