Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Autor
Renáta Vrbová a kolektiv

Typ publikace
Řízení školy

Datum vydání
4/2023

Vazba
brožovaná

Počet stran
144

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7676-631-0

ISBN
978-80-7676-632-7

Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti uvádí  informace o  typech narušené komunikační schopnosti v dětském věku, dopadu  NKS do vzdělávacího procesu. Specifikuje, jak realizovat jednotlivá podpůrná opatření ve vzdělávání. Celou publikaci provází  ilustrativní příklady z praxe, které čtenářům přiblíží danou problematiku.

 V prvních dvou kapitolách  je charakteristika  nejobvyklejších typů NKS, pro které jsou ve škole  přiznávána podpůrná opatření. Dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání ukáží pedagogům, jakým způsobem se NKS ve školním prostředí manifestuje. Samozřejmě, jsou  jednotlivé dopady ilustrovány konkrétními případy.

Třetí kapitola se zaměřuje na pedagogickou diagnostiku a nastiňuje diagnostiku dle jazykových skupin. Navazuje na ni potom vlastní vymezení  stupňů podprůrných opatření dle tří charakteristik – dle diagnóz, dle obtíží pro učitele a dle potřebné podpory školy.

Jádrem Katalogu je 4. kapitola, která se věnuje popisu a uplatňování jednotlivých podpůrných opatření, která jsou zde nejen charakterizována, ale také doplněna konkrétními příklady z praxe. Při popisu a aplikaci PO v jednotlivých stupních podpory vycházíme z aktuální školní legislativy a vlastní zkušenosti z práce se žáky s NKS. Podpůrná opatření jsou řazena obdobným způsobem jako ve formuláři „Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“. Problémem této skupiny žáků je, že hlavním podpůrným opatřením by mělo být opatření spočívající v poskytování speciálně pedagogické – logopedické intervence, což naráží na nedostatek kvalifikovaného personálu. Každé podpůrné opatření je doplněno příklady dobré a špatné praxe.

Publikaci doplňuje adresář speciálněpedagogických center zaměřených na děti a žáky s narušenou komunikační schopností a vybraných organizací poskytujících péči o žáky s NKS.

Slovníček odborných pojmů a seznam literatura a internetových odkazů nabízí zájemcům možnost čerpat další odborné informace.

Autoři publikace jsou pracovníci speciálněpedagogických center, kteří vycházeli při psaní  ze své dlouholeté praxe. Věříme, že předkládaný text pomůže pedagogům při práci s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností, nelze však zapomínat, že je stále velmi důležité osobně konzultovat poskytování podpůrných opatření s pracovníky ŠPZ a zákonnými zástupci žáka.

 

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.