Bezpečnost a hygiena práce

Aplikace Bezpečnost a hygiena práce je určena všem odborníkům, zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci, tedy nejen osobám zodpovědným za prevenci rizik, ale rovněž personalistům, manažerům, podnikatelům i pracovníkům státní správy a odborů.
Pravidelně své uživatele informuje o technických normách, nařízeních vlády, vyhláškách a dalších závazných předpisech v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

Co předplatné této komplexní služby obsahuje?

  • přístup do sekce BOZP na odborném portálu www.praceamzda.cz
  • tištěný časopis Bezpečnost a hygiena práce

V sekci BOZP na portálu Práce a mzda naleznete:

  • plné znění aktuálních právních předpisů z oblasti BOZP a pracovního práva včetně změn,
  • karty BOZP,
  • články z časopisu BHP se snadným vyhledáváním,
  • časopis BHP ve formátu PDF ke stažení
  • a také bezplatnou poradenskou službu.