O časopisu

  • CHARAKTERISTIKA

Časopis Soukromé právo je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013. Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány příspěvky jak akademického (teoretického) zaměření, tak příspěvky orientované na konkrétní problémy právní praxe. 

Ročně vychází 12 čísel, z toho je letní dvojčíslo (číslo 7-8) monotematicky zaměřeno.

Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do ASPI, automatizovaného systému právních informací.

Soukromé právo je jako tištěné periodikum registrováno pod číslem ISSN 2533-4239.

  • REDAKCE

Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Tel.: 246 040 444


Šéfredaktorka:
Mgr. Alena Tulachová
Alena.Tulachova@wolterskluwer.com

REDAKČNÍ RADA:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.
Mgr. Lenka Vrzalová
JUDr. Zdeněk Čáp
JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.