Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
monografie

Datum vydání
7/2021

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7552-182-8

V předkládané publikaci se autor dopodrobna zabývá právem být zapomenut a jeho širokými souvislostmi – historickým vývojem především v prostředí kontinentální Evropy, jeho významem a kontextem v rámci dnešního pojetí ochrany osobních údajů, nutně též střetem práva na soukromí (a ochranu osobních údajů) a práva na svobodu slova. Právě na přístupu vrcholných evropských soudů ke střetu práva na soukromí a práva na svobodu slova se autor monografie snaží demonstrovat, jakým způsobem je právo být zapomenut vnímáno a v jakých případech je možné ho uplatňovat. Nechybí ani relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie v notoricky známém případu Google v. Spain a veškerá další navazující judikatura, jež napomáhá právo být zapomenut aplikovat v praxi. 

Uvedené závěry z kontinentálního právního prostředí pak autor srovnává s právním prostředím v USA, kde právo na soukromí hraje diametrálně odlišnou roli, a též s právním prostředím v Argentině, která se v mnohém, pro některé překvapivě, snaží Evropě přiblížit. 

Monografie se tak dotýká dnes velmi aktuálního tématu – života v prostředí internetu a všudypřítomného zanechávání digitální stopy, která někdy může být odstraněna a někdy přetrvává.