Řízení školy - Mentor


Vydavatel

Typ produktu
Online

S aplikací Řízení školy poskytnete pedagogům a všem svým pracovníkům spolehlivé vedení. Společně s kolektivem špičkových autorů nabízíme informační podporu, díky které získáte bezpečné zázemí a zajistíte své škole úspěšnou budoucnost.

Věnujeme se tématům:

  • ekonomické a pracovněprávní vztahy školy
  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů
  • o výběrových řízeních
  • povinné dokumentaci
  • správním řízení
  • a mnoho dalších

Aplikace Řízení školy ve verzi Mentor obsahuje:

Řešení konkrétních pracovních situací

Vzory a formuláře potřebné pro jejich řešení

Kalendář, ve kterém jsou označeny povinnosti pro management všech typů škol

Aktuality z oblasti školství

Zákony, vyhlášky, nařízení, které mají vztah k řízení a vedení školy či školského zařízení

Základní cena předplatného na 12 měsíců je 3 870 Kč bez DPH (4 682,70 Kč včetně DPH)

Objednat >>

Vyzkoušet ZDARMA >>

Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.

Cenu předplatného vypočítáváme vždy do konce roku. Například pokud si nás objednáte v červenci, zaplatíte předplatné za následujících šest měsíců.