Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy


Vydavatel

Typ produktu
Tištěný časopis

Specializovaná příloha časopisu Řízení školy – základ pro moderní a dynamické vedení středních škol.

Aktuálně, prakticky, přehledně:

  • platná legislativa ve srozumitelné formě
  • informace MŠMT, ČŠI, NÚV, NIDV
  • zprávy z asociací
  • poradna
  • granty
  • rubriky klima školy, PR školy, ICT ve škole atd.
  • inspirace a inovace ze škol, prověřené praxí
  • ... a mnoho dalšího.

Speciál vychází každý lichý měsíc a je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník, 40 stran). Objednáním Speciálu budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy.

Součástí předplatného je i elektronická verze časopisu a Speciálu s možností snadného vyhledávání.

Základní cena předplatného na 12 měsíců je 3 390 Kč bez DPH (3 796,80 Kč včetně DPH)

Objednat >>

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.