Speciál pro školní družiny + časopis Řízení školy

V prodeji - počet čísel 11
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Počet stran
20

Periodicita
6 x ročně + 10x ročně + letní speciál

Typ produktu
Tištěný časopis

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací cíle, mají významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjejí osobnostní a sociální kompetence dětí. Školní družiny a školní kluby by tedy neměly stát na okraji pozornosti, a proto od září 2014 vychází SPECIÁL PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Nabídneme vám přehledné informace o platné legislativě, budeme vysvětlovat častá pochybení, s předstihem budeme informovat o změnách v právních normách, věnovat se budeme také oblasti pracovněprávní, ve spolupráci s MŠMT pro vás připravujeme pravidelnou rubriku Poradna, samozřejmostí budou také články nabízející inspiraci pro činnosti, tematické projekty, uveřejníme příklady ročních, měsíčních i týdenních tematických plánů, nabídky DVPP, pozvánky a informace, které pro vás mohou být přínosem.

Speciál je možné objednat v balíčku s časopisem Řízení školy (40 stran, vychází 10x ročně + letní speciál) nebo samostatně.

Součástí ročního předplatného je elektronická verze časopisu i Speciálu s možností snadného vyhledávání na www.rizeniskoly.cz.

Pokud jste již předplatitelem časopisu Řízení školy a chcete si předplatné rozšířit o tento speciál, napište prosím do poznámky v posledním kroku objednávkového formuláře: Předplatitel ŘŠ.

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.