Speciál pro školní družiny + časopis Řízení školy


Vydavatel

Typ produktu
Tištěný časopis

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací cíle, mají významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjejí osobnostní a sociální kompetence dětí. Školní družiny a školní kluby by tedy neměly stát na okraji pozornosti, a proto od září 2014 vychází SPECIÁL PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Nabídneme vám přehledné informace o platné legislativě, budeme vysvětlovat častá pochybení, s předstihem budeme informovat o změnách v právních normách, věnovat se budeme také oblasti pracovněprávní, ve spolupráci s MŠMT pro vás připravujeme pravidelnou rubriku Poradna, samozřejmostí budou také články nabízející inspiraci pro činnosti, tematické projekty, uveřejníme příklady ročních, měsíčních i týdenních tematických plánů, nabídky DVPP, pozvánky a informace, které pro vás mohou být přínosem.

Speciál je možné objednat v balíčku s časopisem Řízení školy (40 stran, vychází 10x ročně + letní speciál) nebo samostatně.

Součástí ročního předplatného je elektronická verze časopisu i Speciálu s možností snadného vyhledávání.

Základní cena předplatného na 12 měsíců je 3 340 Kč bez DPH (3 674 Kč včetně DPH)

Objednat >>

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.