Školní poradenství v praxi

V prodeji - počet čísel 5
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
40

Periodicita
6 čísel ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
2336-3436

Odborný časopis pro výchovné poradce, školní psychology, metodiky prevence, asistenty pedagoga a všechny, kteří poskytují poradenské služby ve školství.

6 čísel ročně, min. 40 stran, odborní editoři Václav Mertin a Lenka Krejčová

Aktuálně, prakticky, přehledně:

  • platná legislativa
  • informace MŠMT, ČŠI
  • kariérové poradenství
  • diagnostika
  • metodická činnost
  • práce s klientem
  • kazuistiky
  • inspirace a inovace ze škol a poraden, prověřené praxí
  • prevence
  • ... a mnoho dalšího.

Školní poradenství v praxi vychází každý lichý měsíc v roce.

Součástí předplatného je:


Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.