Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

V prodeji - ihned k dispozici - počet čísel 6
Jak si mohu e-časopis přečíst?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
vybraná judikatura

Počet stran
64

Periodicita
měsíčník

Typ produktu
E-časopis

ISSN
2788-3019

Časopis od roku 2022 navazuje na předchozí periodikum Soudní judikatura – rozhodnutí soudů ČR z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva, který vycházel v letech 1997–2021.

Časopis usiluje o to, aby cíleným výběrem soudních rozhodnutí, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál mají předpoklady být respektována obecnými soudy, přispěl ke sjednocování a stabilitě soudní praxe v České republice.

Měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů.

Vychází 11 čísel ročně, o prázdninách jako letní dvojčíslo.

Redakční rada:

  • JUDr. Zdeněk Krčmář
  • JUDr. Vladimír Kůrka
  • JUDr. Filip Cileček

Odpovědná redaktorka: Iva Rolečková

Redaktorka: JUDr. Veronika Černá

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 7685. ISSN 2788-0249.

Archiv časopisu je předplatitelům přístupný v ASPI. Informace k aktivaci přístupu do archivu naleznete zde

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.