Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
4/2019

Počet stran
416

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7598-335-0

Kniha se věnuje tématu vylučující klauzule definice uprchlíka dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků ve vztahu k terorismu. Autorka se velmi podrobně věnuje nejprve obecným otázkám výkladu Úmluvy o právním postavení uprchlíků, dále pak účelu a výkladu vylučující klauzule definice uprchlíka a následně přechází do konkrétní roviny vyloučení osoby z důvodu podezření z terorismu. Specificky se přitom zaměřuje na podmínky a limity výkladu a aplikace čl. 1Fb) Úmluvy vůči osobám podezřelým z terorismu. Kromě bohatého přehledu judikatury zahraničních soudů vážící se k těmto otázkám kniha přináší rovněž komplexní přehled uchopení terorismu v rámci mezinárodního práva a jeho jednotlivých pramenů.

Cílem knihy je posoudit otázku, zda v praxi dochází k extenzivnímu výkladu a aplikaci vylučující klauzule definice uprchlíka vůči osobám podezřelým z terorismu. Autorka dospívá k závěru, že v rozhodovací praxi soudů sledovaných smluvních států Úmluvy o právním postavení uprchlíků k tomuto trendu nedochází. Vyloučení širšího okruhu osob, než odpovídá vylučující klauzuli definice uprchlíka, se nicméně v praxi části států děje na základě vnitrostátní právní úpravy přijaté nad rámec Úmluvy a v rozporu s ní.

Téma výkladu a aplikace vylučující klauzule definice uprchlíka ve vztahu k osobám podezřelým z terorismu dosud v rámci české odborné literatury není prakticky vůbec zpracováno, ve své úplnosti pak není pokryto ani zahraničním výzkumem. Nejedná se přitom zdaleka pouze o akademickou otázku. Téma vyloučení z definice uprchlíka má významné praktické implikace pro řízení o mezinárodní ochraně, neboť Ministerstvo vnitra je povinno ex officio zkoumat možnost aplikace vylučující klauzule při rozhodování o každé žádosti o mezinárodní ochranu, u níž pro to v rámci okolností daného případu vyvstanou důvody.

Kniha vychází v nové ediční řadě Academic Papers, jejímž záměrem je poskytnout začínajícím autorům možnost publikovat své odborné práce, otevřít je tak širší skupině zájemců z odborné i laické veřejnosti a umožnit těmto autorům přispět do odborné diskuze nad zajímavými tématy. V ediční řadě Academic Papers vychází zejména absolventské práce, tituly v nakladatelství neprochází redakčním zpracováním ani jazykovou korekturou a lze je zakoupit pouze ve formátu elektronické knihy. Tituly jsou rovněž dostupné prostřednictvím právního informačního systému ASPI.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.