Zákon o advokácii (586/2003 Z. z.) - komentár

Připravujeme
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ publikace
komentáře

Datum vydání
8/2021

Typ produktu
Tištěná kniha

Autoři se v komentáři zaměřují kromě standardního výkladu zákona o advokacii také na širší vysvětlení jednotlivých aspektů výkonu advokacie ve vztahu ke klientům, orgánům státní správy, ale také ve vztahu k jiným advokátům a k samotné Slovenské advokátní komoře.

Důležitou součástí komentáře je výběr relevantní slovenské a české judikatury, judikatury Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva. Komentář je doplněn též výběrem relevantních disciplinárních rozhodnutí Slovenské advokátní komory a České advokátní komory.

Publikace obsahuje platné a účinné znění slovenského zákona o advokacii (č. 586/2003 Z. z.) a stavovských předpisů SAK. Do komentáře budou zapracované i nejdůležitější změny stavovských předpisů SAK po konferenci advokátů konané v červnu 2021.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.