Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
výklady

Datum vydání
8/2016

Vazba
brožovaná

Počet stran
380

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7552-107-1

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například pacientů, OSVČ, studentů, zákazníků). Kniha, kterou právě držíte v rukou, vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách.

Důležité informace v ní naleznou nejen zaměstnavatelé (vedoucí zaměstnanci), kteří chtějí svým zaměstnancům zajistit bezpečná a zdraví neohrožující pracoviště, ale i OSVČ, odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a všichni, kdo se zajímají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. o prevenci rizik při práci (studenti studijních programů BOZP, auditoři, personalisté, odboráři atd.). Naleznete zde nejen teoretické informace, ale i příklady z praxe (odpovědnosti za zajištění BOZP, pracovních úrazů atd.) a návody řešení jednotlivých situací, například, jak zajistit BOZP a PO v mikrofirmách, tedy ve firmách do devíti zaměstnanců, nebo jak vyplnit záznam o úrazu. Též zde najdete vzory interních předpisů a osnov školení BOZP. Z hlediska komplexnosti popisu BOZP je tato publikace na našem trhu zcela ojedinělá.

Obsah knihy není pouhým přehledem požadavků právních předpisů, ale též přináší různé zajímavé informace z oblasti BOZP – například o historii zajištění bezpečné práce, o výši mzdy odborně způsobilé osoby, perličky pro zasmání i pro zamyšlení.

O autorovi:

Tomáš Neugebauer (*1966) v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě čtyřiadvacet let včetně příbuzných oblastí – požární ochrana, firemní ekologie, krizový management. Nejprve jako řadový „bezpečák“, později jako vedoucí Útvaru BOZP a PO. Z BOZP má maturitní zkoušku (obhajoba diplomové práce na téma zajištění bezpečnosti a hygieny práce a ergonomických požadavků v administrativních prostorách) a je interním auditorem systému managementu BOZP.

Specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Podílel se na různých projektech, například na tvorbě „Motivačního školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik“ nebo na testování vhodnosti tzv. pohyblivých opěrek předloktí ke klávesnici počítače.

Píše publikace nejen věnované problematice BOZP. Bezpečnost práce popularizuje i mnohými články v různých časopisech a na internetu. Také netradičními způsoby, například prostřednictvím stolních kalendářů s tématikou BOZP a PO, a prostřednictvím webových stránek (www.bozppo-neu.cz). Provádí lektorskou činnost v oblasti BOZP. Přednášel v kvalifikačních kurzech začínajících techniků BOZP. V posledních letech se věnuje tvorbě on-line seminářů a videoseminářů. Je autorem systémového pojetí a odborného obsahu e-learningových projektů Školení BOZP a Školení PO, které Evropská unie ocenila titulem „Doporučený příklad“. V roce 2012 zvítězil v prvním ročníku soutěže odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik „Profesionál BOZP“ (je držitelem dvou evropských a dvou národních ocenění). Výsledky své práce prezentuje na mezinárodních seminářích.