Dynamika systému insolvenčního řízení

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
ostatní

Datum vydání
3/2020

Počet stran
61

Typ produktu
E-kniha

Formát

Cílem práce je průzkum procesů insolvenčních řízení se zaměřením na identifikaci jejich časových charakteristik standardními matematicko-statistickými metodami. Pozornost je soustředěna částečně i na specifikaci systému, který do určité míry matematicky popisuje proces insolvenčních řízení.

Sledovanými veličinami jsou jednak doby setrvání v jednotlivých fázích insolvenčního procesu a také rychlost pohybu insolvenčních procesů mezi těmito fázemi procesu. Výpočet statistik je prováděn v členění organizačních forem dlužníků a příslušných soudů, u kterých insolvenční procesy probíhají. U vypočtených statistik je vždy uváděn i počet měření. Pro přehled jsou uvedeny i celkové roční počty nově zahájených insolvenčních řízení v letech 2008 až 2018.

Množina dlužníků v insolvenčním řízení je rozdělena do pěti disjunktních skupin (kategorií) - obchodní společnosti, fyzické osoby – podnikatelé, zahraniční osoby, ostatní právnické osoby a občané.

Do skupiny obchodních společností byly zařazeny: s. r. o., a. s., v. o. s., komanditní společnosti, zemědělská družstva, družstva, výrobní družstva, spotřební družstva a evropské společnosti.

Do skupiny fyzických osob – podnikatelů byly zařazeny fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, samostatně hospodařící rolníci, zemědělští podnikatelé, fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než podle živnostenského zákona.

Do skupiny zahraničních osob byly zařazeny zahraniční fyzické osoby, zahraniční osoby, organizační složky zahraniční nadace a fondu.

Do skupiny ostatní právnické osoby jsou zařazeny všechny ostatní zbývající právní formy, které nebyly zařazeny do výše uvedených tří právních forem tj. například SVJ, bytová družstva, obecně prospěšné společnosti, obce a města, školy, nemocnice, spolky, atd.

Do skupiny občané jsou zařazeny dlužníci, kteří nejsou podnikajícími osobami

Statistiky probíhajících insolvenčních procesů jsou počítány jak pro všechna insolvenční řízení jako celek, tak i pro insolvenční řízení probíhající u jednotlivých krajaských soudů a Městského soudu v Praze.