Genderová pozitivní opatření ve veřejném rozhodování (aneb Kvóty a mýty)


Vydavatel

Datum vydání
4/2024

Počet stran
496

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7676-294-7

Navzdory tomu, že ženy představují 51 % obyvatelstva, 60 % absolventstva vysokých škol a téměř polovinu pracovní síly v České republice, zaujímají pouze přibližně 23 % pozic ve vedení podniků a parlamentu (ČSU). Tento podíl je jeden z nejnižších v EU, kde průměrná reprezentace žen v politickém i ekonomickém rozhodování přesahuje 33 % (EIGE). Ačkoliv se v posledních desetiletích po celém světě stále více uplatňují různé typy pozitivních opatření včetně kvót, v ČR panuje k těmto opatřením určitá zdrženlivost, částečně způsobená nedostatkem informací.

Tato publikace přináší výsledky výzkumu kodifikace a aplikace genderových pozitivních opatření v hlavních mezinárodních organizacích a vybraných státech a možnosti jejich uplatnění v ČR. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním legislativním změnám, včetně nové směrnice o zastoupení žen v radách podniků, a návrhům zlepšení zastoupení žen v parlamentu.

Obsah je rozdělen do tří částí: teoretické základy principu rovnosti a pozitivních opatření, komparativní analýza jejich kodifikace a využití v OSN, EU, Radě Evropy a zkoumání jejich aplikace a ústavnosti v ČR. Výzkum vychází z interdisciplinárního právního, sociologického a politologického přístupu opírajícího se o analýzu legislativy, teoretických a empirických studií a názorů českých expertek a expertů. Publikace je určena odborníkům i laické veřejnosti.

Text knihy je k dispozici zdarma ve formátu PDF vpravo v sekci: Ke stažení